Datum vygenerování souboru: 18.07.2020
Nastaveno pro možnost tisku

Název questu: Výcvik - Vylarr
PJ(pán jeskyne): Rowenna
Popis:
================================================
Rowenna9. Června 2019 10:39:12
Vylarre, vítám Tě ve výcviku!

Zároveň děkuji Mihaiovi a Ellysyi za pomoc. Vaše chvíle přijde, teď si budeme s Vylarrem chvíli šeptat *4*

Takže s chutí do toho a hodně štěstí *1*
Aktuální počasí9. Června 2019 10:39:12
otext
Rowenna--- > Vylarr       9. Června 2019 10:41:42
Tvým prvním úkolem je test znalostí *6* Teď si budeme až do odvolání [cr]ŠEPTAT[/cr], to je důležité.

1. Zloděj : Napiš všechno co o něm víš, popiš toto povolání a taky jak se dělí na 6. Úrovni.

2. Popiš mi principy magie v DrD a rozdíly mezi jejímy druhy ( Alchymista / Kouzelník / Hraničář).

3. Popiš mi povolání Pyrofor.

4. Napiš mi něco o sférách.

5. Popiš mi principy mentálního souboje.

6. Modré blesky : Charakterizuj je (kolik magů stojí první, kolik ostatní, jaká je pravděpodobnost úspěchu seslání a jaký je rozsah zranění).

7. Hobit Kouzelník : Kolik může mít maximálně na první úrovni životů ?

8.Popiš mi charakteristiku a rozsah vlastností a problematiků postihů a bonusů.

9. Lovecký pes: Uveď jeho charakteristiku (vlastnosti + zvláštní schopnosti)

10. Ďáblík: jeho charakteristika (vlastnosti + zvláštní schopnosti)

11. Trpaslík Zloděj: Uveď možný rozsah jeho vlastností ( síla, inteligence atd. ).

12. Zloděj, 3 úroveň, obratnost 14, charisma 15 : Urči mi pravděpodobnost úspěchu u "Převleky" a "Vybírání kapes".

13. Válečník na 5. úrovni bojuje s kentaurem: popiš princip tohoto souboje, včetně hodů a i to, jak jsi přišel k výsledkům atd.
(Urči si výzbroj výzbroj válečníka) a i výsledek boje).

14. Kouzelník na 3. úrovni s inteligencí 18. Uveď, kolik má maximálně magů.

15. Popiš mi pyrokinezi

16. "Najdi stopy" a "Dým" : Uveď charakteristiku těchto kouzel.

17. Kroll: popiš tuto rasu, uveď zvláštní schopnosti a rodovou zbraň.

18. Antigravitační cloumák : uveď suroviny na výrobu tohoto alchymistického předmětu a charakterizuj ho.

19. Hobit válečník na 3 úrovni: Kolik zkušenostních bodů je třeba mít, aby postoupil na 5. úroveň ?

20. Goblin s dlouhým mečem: Uveď jeho obrané číslo, útočné číslo a útočnost.
Vylarr9. Června 2019 12:59:22
Ahoj, ještě jednou děkuji za přijmutí *6*
Pevně věřím, že tvou důvěru nezklamu a toto nebude pro tebe jen ztráta, jistě drahoceného, času. *44*
Na otázkách začnu pracovat v nejbližších dnech *6*
Vylarr--- > Rowenna       15. Června 2019 00:03:30
[tr][b]1. Zloděj [/tr][/b]
Je to jedno z povolání, které si hráč v DrD může vybrat (při registraci nebo při tvorbě postavy).Zloděj je mrštný a umí se vloudit do přízně ostatních. Je specialista na situace, které jsou nebezpečné a vtip s obratností jsou nejdůležitější místo hrubé síly. Je jasné, že se nebude chlubit svým povoláním a schopnostmi, ale i přesto dokáže být velmi dobrým společníkem v družině. Zloděj používá pro boj na blízko pouze lehké a střední zbraně. Zato však může používat všechny střelné zbraně krom těžké kuše. Používají vycpávané nebo kožené zbroje a neumí používat štíty.
Má taky nejvíce zvláštních schopností ze všech ostatních povolání, to je částečně redukováno tím, že tyto schopnosti můžou i selhat. Nemá je 100%. Pravděpodobnost úspěchu záleží na zlodějově charismatu nebo obratnosti, ale i na úrovni zkušenosti. Existuje tabulka, ve které jsou tyto pravděpodobnosti shrnuty (PPZ str 63 - "Pravděpodobnost úspěchu zloděje")
Tyto schopnosti se dělí do čtyř velkých oblastí - Jednání s lidmi, Postřeh a zručnost, Schovávání se, Zlodějské útoky.
[b][u]Jednání s lidmi[/u][/b] - všechny schopnosti, které spadají pod tuto oblast, závisí na zlodějově charismatu.
[i]Převleky[/i], [i]Získání důvěry[/i]
[b][u]Postřeh a zručnost[/u][/b] - všechny schopnosti, které spadají pod tuto oblast se vztahují na objevování a používání tajných předmětů.
[i]Objevení mechanismů[/i], [i]Objevení objektů[/i], [i]Zneškodnění mechanismů[/i], [i]Otevření objektů[/i]
[b][u]Schovávání se[/u][/b] - zloděj má několik schopností, které mu umožňují pronikat do střežených hradů, ukrývat se před pronásledovateli a podobně.
[i]Šplhání po zdech[/i], [i]Skok z výšky[/i], [i]Tichý pohyb[/i], [i]Schování se ve stínu[/i]
[b][u]Zlodějské útoky[/u][/b] - pokud se zloděj rozhodne bojovat, stává se z něj tvrdý oříšek.
[i]Probodnutí ze zálohy[/i], [i]Vybírání kapes[/i]
Zloděj může všechny své schopnosti požívat již od první úrovně. Na 6. úrovni se dělí na Lupiče a Sicca. Oběma těmto povoláním zůstávají zlodějské schopnosti, ale po rozdělení už má každé povolání své vlastní.

[tr][b]2. Mágia [/tr][/b]
Magie v DrD funguje především díky magenergii. maenergie je energie, která je potřeba k použití kouzla. Jednotka magenergije je mag.
[b][u]Kouzelníci[/u][/b]
Kouzelník se na kouzlení musí soustředit a jakmile ho něco vyruší, kouzlo se nepovede a magenergie je ztracena. Kouzelník při kouzlení gestikuluje a hlasitě pronáší nesrozumitelná slova. Chce-li být nenápadný, kouzlo seslat bez gestikulace a mluvení, ale to ho stojí více magenergie a má menší pravděpodobnost úspěšného seslání. Princip kouzelníkovi magie spočívá ve správném odříkávání magické formule, díky které vznikne jakékoli kouzlo, které se kouzelník zvládne naučit. Magenergii získává kouzelník zaostřením vůle. Při zaostřování vůle vůbec nevnímá své okolí a z tranzu ho probere jen zranění. Při násilném přerušení, dokonce ztratí nějaké životy.
[b][u]Hraničáři[/u][/b]
Hraničář od druhé úrovně výš je schopen sesílat kouzla. Ale pouze taková, která jsou víceméně svázaná se stylem jeho života, dá se přirovnat k činnosti léčitele nebo podobného psychotronika. Zlehka se dotýká místa zranění a soustředí se na léčivou, ochrannou přírodní energii. Jindy se zahledí zvířeti nebo člověku zpříma do očí a podmanivě k němu promlouvá. Při jiných kouzlech hraničář vypadá, že se hluboce soustředí a obrací svou mysl "do sebe" (najdi zvíře). Hraničářova kouzla jsou méně efektivní než kouzelníkova, na druhou stranu zas méně nápadná. Pokud ale ke kouzlení potřebuje ruce, tak se bez nich neobejde. Magenergii získává pomocí meditace. Sice se musí soustředit, ale je možné ho probrat způsobem buzení spáče. hraničář se plně probere v dalším kole po probuzení. Vyrušení na něj nemá negativní vliv, co se životů týče, ale přijde o veškerou magenergii a žádnou novou nezíská.
Zaostření a meditaci mohou uskutečnit pouze po vydatném spánku.
[b][u]Alchymisté[/u][/b]
Alchymista čerpá svou magenergii z různých předmětů, odkud je schopný si ji "vytáhnout", alchymisté na prvních úrovních toto neumí a proto jejich magenergie je jim přidělena.

[tr][b]3. Pyrofor [/tr][/b]
Pyroforem se stane alchymista na šesté úrovni (když si tedy nevybere Theruga). Pyrofor je alchymista, který se rozhodl rozvíjet své schopnosti použitelné v každodenním životě dobrodruha. Zajímá se především o výrobu alchymistických předmětů, pastí, jedů, rachejtlí, ale také i bomb. Také může cokoliv zapálit v dostatečné vzdálenosti. A když se velmi soustředí, může zapálit i myšlenkou.

[tr][b]4. Sféry [/tr][/b]
Sférou jsou jiné(magické) světy, které sousedí s tím naším. Pouze postavy s výjimečnými schopnostmi, Therugové, můžou do těchto světů proniknout a s těmito světy komunikovat, případně odtud přilákat démona či jiné potvory. Nikdo neví kolik astrálních sfér existuje. Therug se pro proniknutí do sféry musí dlouho připravovat(trénovat) a je potřeba jeho absolutní soustředěnost.

[tr][b]5. Mentální souboj [/tr][/b]
Je to schopnost Mága, tedy povolání které si může vybrat na šestém lvlu kouzelník. V mentální souboji se Mág může utkat s postavami, které si nemůže podrobit. Mentální souboj je založen na dvou údajích, na síle útoku mysli a na síle obrany mysli. Je v nich využívána i inteligence a charisma. Stejně jako ve fyzických soubojích, si každý určuje, na koho bude útočit a pak se hází o iniciativu. každá postava, která vede mentální souboj (ať už útočí nebo se brání) si je tohoto souboje vědoma.

[tr][b]6. Modrý blesky[/tr][/b]
Je to kouzelníkovo kouzlo. Po vyslovení formule "Artak Bárak" vyletí z kouzelníkových očí modrý blesk, který sám zasáhne cíl. První blesk stojí 3 magy, každý další blesk už jen 2 magy. Všechny blesky, ale musí směřovat do jednoho cíle! Rozsah zranění je 1-6 životů za každý blesk. Dosah kouzla je deset sáhu a jak sem již psal předtím, rozsah je pouze jeden cíl. Kouzlo se vyvolává jedno kolo. Pravděpodobnost úspěchu záleží na kouzelníkově inteligenci a úrovni. Pokud si na k% hodí hráč méně než je procentuální hodnota úspěšnosti kouzla, která závisí na inteligenci kouzelníka a jeho úrovně, kouzlo se nepodaří. O magy přijde i při neúspěšném kouzlu.

[tr][b]7. Počet hp hobitka magiče[/tr][/b]
Dle tabulky životů, je přesně daný počet životů pro kouzelníka 6. Ale do toho musíme přičíst/odečíst postih/bonus dle vlastnosti rasy. Hobit má odolnost v rozsahu 8-13, tudíš dle tabulky pustihů a bonusů přičteme ještě +1. Tedy 6 + 1 = 7 životů

[tr][b]8. Vlastnosti , Postihy a bonusy[/tr][/b]
Postava má pět vlastností. [u]Síla[/u] stanoví jak je postava silná. [u]Obratnost[/u] je vlastnost na níž v prvé řadě závisí obranné číslo. Pak také střelba z luku, kuše, u alchymisty počet magenergie a pravděpodobnost úspěchu u zloděje. [u]Odolnost[/u] určuje jaké zranění postava dostane. Určuje se dle ní počet životů postavy. [u]Inteligence[/u] zahrnuje bystrost, všímavost, zdravý rozum a duševní sílu postavy. [u]Charisma[/u] je v podstatě tvůj vzhled. Určuje jak moc jsi krásný nebo naopak škaredý.
Tyto vlastnosti může mít postava v různé míře. Na určení vlastností máme tabulku, kde jsou uvedené rozsahy podle rasy.
Postihy a bonusy jsou takové dodatečné body, které buď přičítáme nebo odečítáme. Závisí vlastně na rozsahu vlastností. Jestli k dané vlastnosti přičítáme bonus, či odečítáme postih je určeno v tabulce.

[tr][b]9. Lovecký pes[/tr][/b]
Je to jeden z psů, které může hraničář získat při tvorbě postavy nebo při přestupu na vyšší úroveň. Háže se k% a hraničář má tak 40% šancí psíka získat. Lovecký pes pomáhá hraničářovi, zvyšuje jeho schopnost stopování (o 15% v přírodě a o 8% v interiéru).
Živ.schop.: 2, ÚČ: 4, OČ: 3, Odolnost: 10, Velikost: A nebo B, Bojovnost: 7, Zranitelnost: zvíře, Pohyblivost: 15/šelma, Vytrvalost: 14/šelma, Intel.: 1, Poklady: nic, Zkuš.: 20.

[tr][b]10. Ďáblík[/tr][/b]
Ďáblík je jeden ze tří přátel, které si kouzelník může vyvolat od třetí úrovně.
Ďáblík je skřetu podobný tvor s rudýma očima a kopýtky. Je vysoký asi 30 coulů. Umí se teleportovat, v jednom kole až 20 sáhů. Cílové místo nesmí být zataraseno větší než 5 coulovou dřevěnou překážkou. Unese 50 mincí zátěže. V boji požívá své drápky. Ďáblík není závislý na přítomnosti svého pána při svém kouzelní. Ale sám nedokáže zaostřit vůli, magenergii načerpá ze svého pána.
Živ.schop.: 3, Magenergie: 3, Poč. kouzel: 1, ÚČ: 4, OČ: 8, Odolnost: 10, Velikost: A, Zranitelnost: humanoid + N, P, ale O 0, Pohyblivost: 13/humanoid, Vytrvalost: viz kouzelníkova odlolnost, Inteligence: 14, Přesvědčení: shodné s kouzelníkem, Poklady: nic, Zkušenost: 250.

[tr][b]11. Rozsah vlastností trpaslíka zloděje[/tr][/b]
Z tabulky - Síla 7-12, Obratnost 12-17 (bez opravy 14-19), Odolnost 12-17, Inteligence 8-13, Charisma 10-15 (bez opravy 12-17)

[tr][b]12. Pravděpodobnost úspěchu[/tr][/b]
Zloděj 3. úroveň, Obratnost 14, Charisma 15
Převleky - z tabulky základ 15, závisí na 3Ch, při Charismatu 15 je bonus +2. Tak tedy 15 + 3x2 = 21%
Vybírání kapes - z tabulky základ 16, závisí na 1Ch a 1O, při Charismatu 15 je bonus +2, při Obratnosti 14 je bonus +1. Tak tedy 16 + 1x2 + 1x1 = 19%

[tr][b]13. Boj[/tr][/b]
[b]Kentaur[/b]
Životaschopnost: 3 + 3 >> 3x(1k10+1)+3 = 20 životů
Odolnost 13/+1 (proto ke každému hodu 1k10 +1)
ÚČ : 4 (souboj na blízko - kopyta)
5 + 5 (za dlouhý luk) = 10
OČ : 6
[b]Hobit Válečník - Bivoj[/b]
Síla 10/+0
Obratnost 11/+0
Odolnost 16/+2
Inteligence 14/+1
Charisma 10/+0
Životy : 12+7+11+3+9=42 (hod 1k10 +2 ke každému hodu jako bonus za odolnost)
Výbava : Lehká kuše (U 4+1 za rodovou zbraň), šupinová zbroj (KZ 4), malý okovaný štít (O 1), krátký meč (U 4)
ÚČ : 4 (na blízko)
5 (na dálku)
OČ : 4+1+2=7
Bivoj je na průzkumu lesa. Díky čichu zjišťuje, že blízko před ním na mýtině vycítil nějakou živou bytost. Je to kentaur. A protože je Bivoj odvážný, tak se ani nerozmýšlí a na kentaura vyskočí zpoza stromu a zaútočí. Tím pádem je kentaur překvapený, a tak v prvním kole útočí jen Bivoj, lehkou kuší. Stojí od sebe ve vzdálenosti 20 sáhů, což je střední dostřel, takže nepočítáme s žádnými bonusy či postihy navíc.
Bivoj útočí 1k6+UČ+bonus za sílu=2+5+0=7
Kentaur se brání 1k6+OČ=2+5=7
>> Bivoj ke svému zděšení první ranou kentaura je škrábnul za 1 život. (díky útočnosti kuše) 19 životů zbývá.
*Hod o iniciativu (1k6). Bivoj 2, Kentaur 4
Kentaur útočí 3+10=13
Bivoj se brání 2+6=8 (štít do střeleckého souboje nezapočítávám)
>> Kentaur zraňuje mocného Bivoje za 5+1(útočnost dlouhého luku) životů. Hobitkovi zbývá 36 životů.
Bivoj útočí 6+1+5+0=12
Kentaur se brání 3+5=8
>>Kentaurovi zbývá 14 životů.
*Hod o iniciativu. Bivoj 2, Kentaur 5
Kentaur útočí 1+10=11
Bivoj se brání 5+6=11
>>Kentaur ubírá Bivojovi na 35 životů.
Bivoj útočí 5+5+0=10
Kentaur se brání 4+5=9
>>Kentaurovi zbývá 12 životů.
*Hod o iniciativu. Bivoj 5, Kentaur 2
Bivoj útočí 6+1+5+0=12
Kentaur se brání 2+5=7
>>Bivoj ubral kentaurovi na 6 životů.
Kentaur útočí 6+5+10=21
Bivoj se brání 6+2+6=14
>>Bivojovi po tomto mistrném zásahu zbývá 27 životů.
*Hod o iniciativu. Bivoj 5, Kentaur 4
Bivoj útočí 5+5+0=10
Kentaur se brání 4+5=9
>>Kentaurovi zbývají 4 životy.
Kentaur útočí 3+10=13
Bivoj se brání 3+6=9
>>Bivojovi zbývá 22 životů.
*Hod o iniciativu. Bivoj 2, Kentaur 1
Bivoj útočí 1+5+0=6
Kentaur se brání 4+5=9
>>Kentaurovi zbývají pořád 4 životy, protože hobit minul.
Kentaur útočí 3+10=13
Bivoj se brání 3+6=9
>>Kentaur ubral hobitovi na 17 životů.
*Hod o iniciativu. Bivoj 2, Kentaur 5.
Kentaur útočí 2+10=12
Bivoj se brání 1+6=7
>>Bivojovi zbývá 11 životů.
Bivoj útočí 4+5+0=9
Kentaur se brání 1+5=6
>> Kentaurovi Padá mrtvý k zemi.
Bivoj si oddechne a sedá si do trávy, aby si odpočal a zkontroloval utržené rány.


[tr][b]14. počet magů[/tr][/b]
Kouzelník na 3. úrovni s Inteligencí 18 bude mít 18 magů (dle příslušné tabulky.)

[tr][b]15. Pyrokineze[/tr][/b]
Pyrokineze je mimosmyslová schopnost hraničáře (od 4. úrovně). Čím blíž je k cíli tím méně úsilí vyvine k zapálení. Může zapálit i předmět, který nevidí, ale musí vědět, přesně jak vypadá. Musí ale být z hořlavého materiálu. Úspěch je založen na výpočtu tabulky a na PJi.

[tr][b]16. Charakteristika kouzel[/tr][/b]
[b]Najdi stopy[/b] - hraničářovo kouzlo. Zvyšuje hraničářovu pravděpodobnost úspěchu při stopováním v terénu o 25%.
magenergie: 3 magy
dosah: 0
rozsah: jen hraničář
vyvolání: 2 kola
trvání: 6 směn
[b]Dým[/b] - kouzelníkovo kouzlo. Tímhle kouzlem, kouzelník vytvoří stěnu z šedého a velmi hustého kouře. Stěna může být až 3 sáhy vysoká, 1 sáh široká a jakkoliv dlouhá (co 2 sáhy to 1 mag). Délka a trvání kouřové stěny není stoprocentní, vždy ji může ovlivnit počasí.
Vyvolávací formule je "Fumideó"
megenergie: 1 mag za 2 sáhy nebo 1 mag za 3 sáhy krychlové
dosah:12 sáhů
rozsah: a)stěna 3 sáhy vysoká b)stěna složená z krychlí o hraně 1 sáh
vyvolání: 1 kolo
trvání: 1-6 směn

[tr][b]17. Kroll[/tr][/b]
Krollové jsou velmi velcí a těžcí. Žijou na okraji společnosti v horách a tundrách. Jsou silnější než lidi a oproti ostatním rasám jsou takový neohrabaný a jednoduchý(čti hloupý), ale jsou velmi silní v boji. Dokáží toho hodně ustát. Mají zrohovatělou kůži. Jejich speciální schopností je ultrasluch. Podle toho vypadají i uši, které se liší od lidských. Ultrasluch dává možnost krollům zjišťovat mnoho informací v okolí za mlhy či úplné tmy. Podobně jako netopýrům. Jejich rodovou zbraní je těžký kyj.

[tr][b]18. Antigravitační cloumák[/tr][/b]
Pomocí tohoto lektvaru se může postava horizontálně i vertikálně pohybovat. Zátěž postavy však nemůže být těžší než 2000mn. Postava nemůže lítat, ale může slézat např. zeď bez obavy z pádu. Pokud spadne, snáší se rychlostí 1 sáh za kolo. Antigravitační cloumák je kapalina připomínající hustou sójovou omáčku s příjemně kořeněnou chuťí i vůní.
magenergie: 10 magů
suroviny: 2 5 zl
základ: medovina
trvání: 1 směna
výroba: 1 směna
použití: požití
barva/chuť/zápach: 80/30/30

[tr][b]19. Expy na přestup[/tr][/b]
Válečník ze 3. úrovně na 5. potřebuje 2775 expů.

[tr][b]20. Zlobivý goblinek[/tr][/b]
Goblin s dlouhým mečem
ÚČ: 1 + 7 (za zbraň) = 8
Útočnost: -1 (za zbraň)
OČ: 4 (bez štítu)

Rowenna--- > Vylarr       18. Června 2019 13:44:01
Vypadá to dobře, ještě se na to zevrubněji podívám, ale ať tě nezdržuji, tady je další úkol *4*

1) Napiš mi kostru questu pro nováčky.

2) Napiš mi kostru questu, ve kterém bych u tebe mohla hrát já *1*

3) Představ si, že družina ve složení hobit alchymista ZmD, kroll válečník N, elf kouzelník ZkD, člověk hraničář ZmD a trpaslík zloděj N přijdou v questu na místo, kde máš pro ně připraveného kupříkladu Démona nenávisti. Jak určíš, kterou postavu posedne?

4) Popiš mi nějakou zajímavou CP, kterou mohou hráči potkat ve tvém questu.

5) Popiš mi hrad.

Stále šeptáme *4*
Vylarr--- > Rowenna       23. Srpna 2019 18:03:44
[tr][b]1. Quest pro nováčky[/tr][/b]
- skupinka se sejde v hospodě
- přisedne si k nim ožralej trpaslík a začne vyprávět o ohromném pokladu daleko v horách a že on jen zná místo, kde je a cestu k němu
- bohužel, než stačí říct cokoliv konkrétního, vypukne v hospodě rvačka a trpaslík dostane korbelem po hlavě (zde bych asi nechal se postavy rozhodnout jestli se zapojí do rvačky nebo ne :) - tohle rozhodnutí, by nemělo mít nějaké fatální následky, ale pro zpestření příběhu by se mi to líbilo :) )
- náhle zjišťují, že trpaslík díky té ráně do hlavy ztratí paměť, a tak se nemohou dozvědět kde je poklad
- když se budou vyptávat, tak zjistí že ve vesnici žije alchymista, který by snad mohl trpaslíkovi pomoci
- Alchymista jim slíbí pomoc, ale na lektvar potřebuje jisté bylinky, které ale nemá a dají se sehnat jen na jednom místě a natrhat pouze v určitý čas, aby měli požadované účinky (v hodině duchů - první hodina po půlnoci)
- osamělá hora, nedaleko vesnice - tam se skupinka musí vydat
- po cestě narazí na problémy, na úpatí hory je navíc čeká boj
- další cesta k vrcholu hory proběhne normálně, a i bylinky natrhají v pohodě
- při cestě zpět narazí na nepřítele (tomuto boji se bude dát vyhnout konverzací! , jinak to při boji budou mít velice složité)
- alchymista připraví lektvar, který ale nebude fungovat
- vzniknou nepříjemnosti, ale nakonec se podaří trpaslíkovi vrátit paměť
- trpaslík prozradí to co skupinka bude chtít vědět
[cr](Tenhle Q mám připravený jako úvodní Questík do svého příběhu (celý příběh by se měl odehrát během 4Q - tak snad se poštěstí a odehraju to s většinou stejných lidí :) ) [/cr]

[tr][b]2. Questík pro Rowennku[/tr][/b]
- skupinka vejde do zmasakrované vesnice (budu předpokládat, že se znáte, pokud ne byl by úvod seznamovací)
- během průzkumu najdete jedinou přeživší dívku (když bude dívenka vyprávět co se její vesnici stalo, mám v plánu to napsat v rámci flashbacku :) )
- očekávám, že se skupinka bude snažit dívenku ochránit a vzít ji tak s sebou do nejbližší vesnice, města, kde se snad o ni někdo už postará (netuší však, že kníže démonů rozkázal dívenku zabít)
- je možnost prohledat hrádek, kterému byla vesnička podřízena
- po cestě však narazí na problémy, problémy které hledají dívenku
- vypukne boj, který by měl být snadný, pokračuje skupinka dál v cestě
- za nedlouho vás na cestě konfrontuje skupinka zajímavých lidí
- pokud to skupinka neposere, "hraničáři" skupince pomůžou a zavedou je do svého města na kraji lesa
- bohužel to nebude všemi konec, nepřátele skupinku vystopují až k branám města
- začne obléhání a boj o holý život
[cr](Samozřejmě chápu, že je v tom hodně proměnných, ale myslím si že této hlavní kostry se dá udržet *6*)[/cr]

[tr][b]3. Démon nenávisti[/tr][/b]
Mno, tak dle toho co jsem vyčetl z pravidel, nezáleží na démonu koho si vybere a nezáleží ani na postavě a jeho přesvědčení. Když Therug vyvolá ze sféry démona nenávisti a následně ho zakleje do elixíru, musí tak definovat oběť nenávisti. Takže posednutá postava se nedá nijak určit, démon posedne toho, kdo elixír vypije :)

[tr][b]4. Haakon[/tr][/b]
Sedíte v Oběšenci a opatrně pozorujete trpaslíka, jak do sebe klopí další pivo, až je vám z toho krapet zle. Víte totiž, jak místní břečka chutná. Hlasité lemtání piva, zakončí hlasitým krknutím a hned na to si objedná další korbel. Zbytky piva co se nevešli do jeho úst, odkapávají ze zrzavých vousů na špinavou podlahu. Zastřižené, kratší vlasy, stejné barvy jak vous, mu neupraveně trčí do všech stran. Mohutnou postavu nedostatečně zakrývá krátká kožená vestička, kterou kvůli monstróznímu hrudníku nemůže ani dopnout. Na svalnatých, potetovaných rukou se mu houpají čtyři zlaté náramky, tedy na každé ruce čtyři. Obyčejné plátěné kalhoty končí ve velmi ochozených pohorkách. Vedle něj v klidu spočívá mohutná obouruční bojová sekera, kterou má opřenou o nálevní pult hned vedle sebe. Zatímco ho sledujete, spočine na vás svým pohledem. Z jeho úšklebku vás zamrazí. Z těch málo zubů co mu zbyli, jsou všechny nenapravitelně černé, shnilé. [or][b]"Hakoon!"[/or][/b] drsně na vás zabručí svoje jméno. Jeho hlas má zvuk drtících se balvanů. Posunkem vás pozve k sobě a k svému naditému měšci co leží před ním.
[cr](Je to popis trpaslíka z mého úvodního příspěvku na fóru *6* . Dovolil sem si ho představit takhle, jako kdybych to psal hráčům, snad to nevadí *6* stejně tak, popíšu i hrad)[/cr]

[tr][b]5. hrad Saltwood[/tr][/b]
Když jste přešli horský hřbet, stojí před vámi hrad Saltwood. Je to mohutná a ohyzdná stavba. Tmavý kámen hradeb vypadá proti okolnímu čistě bílému sněhu jako černý. Jak je zvykem, hrad je postavený na kopci a les kolem ze všech stran je vymýcen, aby se případní útočníci nemohli nepozorovaně přiblížit. Možná je ošklivý, ale postavený je účelně. Hradby jsou pevné, kamenné a přinejmenším 5 sáhů vysoké. Věže v každém ze čtyř rohů je převyšovaly zhruba o další 3 sáhy. Uprostřed se vypíná obytná hlavní věž, vyšší než všechny ostatní. Na jižní straně se nachází hlavní brána s padacím mostem přes suchý hradní příkop. Vidíte, že kolem bočních hradebních zdí nevede příkop daleko. Příkop je jenom vpředu, aby byl přístup k hlavní bráně co nejtěžší.
Z informací co máte, víte že pravidelná posádka se skládá ze třiceti mužů ve zbrani a půl tuctu rytířů na koních. To by v případě útoku na hrad mělo bohatě stačit.
[cr](Saltwood je menší pohraniční hrádek, který je postaven za jediným účelem. Bránit vpádu nepřátel ze sousední země. Nachází se u jediné cesty z průsmyku mezi hraničním pohořím.)[/cr]

********
Strašně moc se omlouvám za dvouměsíční prodlevu. Nečekal sem, že mě léto a aktivity spojené s touto dobou tak odstaví od IF :(
Rowenna--- > Vylarr       22. Září 2019 08:55:45
2. Jako začátek questu to funguje, ale pro vysoké úrovně není příliš velkou výzvou vzít holku a někam ji doprovodit. Víc by mě zajímaly ty "problémy", o kterých mluvíš... Kdo po té holce jde a proč? Taky by bylo dobré vědět, co je cílem questu - jestli přežít obléhání města a jaké tam jsou pro hráče možnosti. Jestli je cílem hráčů jen přežít, zjistit, co kdo chce od té holky nebo se třeba přidat na stranu obléhajících, protože jsouu v právu? Takhle přesně nevím, co by se v tom questu mělo vlastně dít *6*

3. Ano, podle pravidel si můžeš sám vybrat, koho démon posedne, ale právě to mě zajímalo. Koho z nabízených si vybereš a proč? U koho to bude nejvíce nečekané/zajímavé/překvapivé/strhující? Která postava si vytáhne černého petra, aby to oživilo příběh?
Vylarr--- > Rowenna       27. Září 2019 23:49:03
[tr][b]2.[/b][/tr]
Souhlasím, proto bych cílil na skupinu hráčů neu, zmd, zkd. Všiml jsem si, že jako PJ si mužeš vznést určité požadavky :))
Proto , jsem psal, že bych ke strohému, hysterickému, vystrašenému líčení dítěte, přidal další příspěvek v rámci flashbacku, a dále bych tak pokračoval i v příběhu, že bych tam občas psával takové "vsuvky". Sice by to bylo jen pro hráče a ne pro postavy, ale k vyprávění příběhu se mi to líbí :). A ty problémy o kterých mluvím, bude to slabší, pátrací jednotka těch, co vyplenily vesničku a hrad, a teď dívenku hledají. Co se týče Q tak cíl, by měl být dovést dívenku do městečka, či jen předat "hraničářům/lovcům". Když se rozhodnou ji doprovodit do městečka, zjistí, že jsou obklíčeni. A když se jí jen předají hraničářům a půjdou dál svou cestou, narazí na postupné rojnice nepřátel a stejně se budou muset stáhnout do města. A při obléhání se mohou, ale i nemusí zúčastnit boje :)

Co se týče nepřátel, tak to jsou mutanti a bestie. Jak si psala, hráči se klidně můžou otočit a přidat se k nim a vyplenit městečko, nicméně až by bylo po všem, zabili by je.

[tr][b]3.[/b][/tr]
Jo takhle si to myslela. No je mi jasné, že kdybych to nechal na hráčích tak dle RP by to do sebe hodil pravděpodobně kroll. Ale co se mě týče, dal bych flakónek s démonem někam dál v příběhu, aby se hráči dostatečně poznali a znali charakter toho druhého a narafičil to tak, aby si dva nejbližší dobrodruzi "šli po krku" :) .Ale, pokud si mám vybrat přímo takhle, vybral bych si tedy ZkD elfa kouzelníka nebo ZmD hobita alchymistu, a sledoval bych jak by se s tím popasovali :)
Rowenna--- > Vylarr       11. Října 2019 19:11:08
Super, děkuji *6*
Ještě ti ale úplně nedám pokoj *1* Když vymýšlíš quest, kostra by měla být co možná nejpevnější. Neměl by sis tam nechávat moc prostoru pro náhody, jasně daný příběh má větší sanci na schválení i následné úspěšné provedení *4*

Takže mi sem hoď šeptem ještě jednu kostru questu pro první úroveň *6* ten si zahrají tvoji pomocníci.
Až vložíš kostru, můžeš pak už pro změnu veřejně vložit dvě vymyšlené postavy. Musejí mít všechno - jméno, rasu, povolání, staty, výzbroj a výstroj, dovednosti, můžeš v krátkosti popsat i jejich historii nebo charakter.
Můžeš je Mihaiovi a Ellysye přidělit nebo je nechat si vybrat, to nechám na tobě *6*
Takže kostru šeptem, dvě postavy pro všechny *4*
Vylarr--- > Rowenna       13. Října 2019 19:01:29
Souhlasím, že by kostra měla mít některé body pevné, ale proč všechny? Co je špatného na tom, mít promyšlené alternativy děje? Aleternativy konců? *6* ale chápu, že u nováčka ve výcviku tohle asi vůbec neočekáváte *6*

*90**90*[BA]Teď jeden malý technický problém, Ell bohužel zaplavila práce natolik, že nebude stíhat můj výcvik. Po konzultaci s ní, prosím mohla bys vyměnit Ell za Silchase? Už to mám s ním domluvené *6* děkuji a omluvuju se za potíže *44* [/ba]

Kostru sem hodím brzy *6*

**Postavy až, když odsouhlasíš kostru Questu *44*
Vylarr--- > Rowenna       13. Října 2019 21:34:12
Název - [b][el]Láska a nenávist[/b][/el]

Toto dobrodružství se bude odehrávat v zimě. Celé se to bude odehrávat v sídle bohatého obchodníka s koňmi elfa Failona. Sídlo je mimo civilizaci, několik dní pěšky od nejbližšího osídlení. Opodál je les.
Je to velké sídlo s několika budovami pro sloužící, hlavním domem (tří patrový), stájemi a výběhem.
Failon má syna Onóna, manželka mu zemřela před devíti lety.

[or][i]Příběh začíná tím, že mladý Onón se vydá do lesa a tam potká dryádu, neskutečně krásnou, a ta ho okouzlí, aby se do ní zamiloval, a nebo se do ní opravdu zamiloval a ani nemusela použít žádná kouzla. Failon v tom z počátku nevidí žádný problém, sám býval mladý. Ale jednoho dne mu jeho podkoní Gregor řekne, že tu dryádu zná, že je to mrcha, která jeho syna zabije, jakmile si ho omotá kolem prstu, a potom s ním nakrmí svůj zlověstný strom. Failon se s Onónem strašlivě pohádá, a ten uteče do lesa za dryádou. Vystrašený otec, se bojí o život svého jediného syna a tak pošle posla pro pomoc. (Sehnat nějaké dobrodruhy, aby odstranily dryádu a zachránily Onóna)[/i][/or][b][u]Časová osa:[/b][/u]
[u]Před příchodem postav[/u]
- Onón se vydává do lesa, kde se poprvé setká s Almien, ducehm lesa, dryádu, a zamiluje se do ní
- Podkoní řekne panu Failonovi pravdu o dryádě
- Otec se pohádá se synem, který následně uteče do lesa
- Otec se snaží sehnat nějaké dobrodruhy
[u]Příchod postav[/u]
- Postavy se dovídají, o co tu jde
- Návštěva lesa
- Goblini
- Palouček
- Návrat na sídlo, konec

[or][b]Průběh příběhu[/b][/or]
Postavy potkají posla s žádostí o pomoc. V hospodě, na cestě ... Posel následně vyrazí napřed ze zprávou, že našel pomoc. Postavy přichází do sídla a jsou neprodleně poslány k Failonovi, který jim vysvětlí situaci a nabídne odměnu, za smrt té zrůdy. Popíše jim svého syna (naprosto perfektně, má výbornou paměť) a kde najdou dryádin les a ještě je pošle za podkoním Gregorem, aby měli její popis z první ruky, dryáda prý zabila jeho bratra Rufuse. Ještě jim zaručí, že cokoli budou potřebovat, tak jim to jeho služebníci splní. Ale hlavní je, aby si pospíšili. Dál už je to na nich, co udělají.

Starý podkoní Gregor prý viděl dryádu na vlastní oči, postavám se bude určitě hodit, aby se za ním vydali (asi je i nějak donutím, je to důležité). Podkoní jim tedy poví svůj příběh (s tím rozdílem, že svého bratra nenazve Rufusem, ale Romanem). Pokud si postavy všimnou, že řekl jiné jméno, než Failon, tak jim řekne, že se jeho pán asi spletl a oni by si měli pospíšit, nebo se pánův syn nedožije dalšího dne.

Jsou tu dvě stopy, že lže. Řekl jiné jméno jméno, sám si ho nepamatuje, jeho paměť už mu tolik neslouží, naproti tomu Failonovi slouží perfektně, takže není možné, že by si ho spletl... Klidně jim ukáže, kde můžou najít nějaké nářadí, pily, sekery, klíny apod. a popíše jim nejrychlejší cestu do dryádina lesu. Bude je popohánět, aby neprohlédli jeho lež.

Postavy se tedy vydají k lesu. Cesta bude zhruba trvat dvě hodiny. Všude je sníh, boří se po kolena. Když se přiblíží k lesu, všimnou si, že něco není v pořádku. Stromy nejsou zapadány sněhem, všude jsou rozkvetlé květiny, stromy jsou zelené...

Chvíli se budou užasle vláčet lesem, sem tam vyplaší nějakou tu veverku když narazí na gobliny. Řeknou jim, že dál nesmí dokud neodloží všechny zbraně. Tady záleží jak se postavy zachovají. Můžou to zkusit diplomatickou cestou. Všechno odloží nebo zkusit gobliny nějak ukecat, sice budou dost neústupní, ale pokud se postavy budou chovat slušně a působit férově, tak jim povolí jednu jedinou zbraň každému, ale ne sekeru, pilu a tak! Pokud budou postavy vychytralé, může se jim povést jednu zbraň navíc pronést. Tihle goblini nejsou moc chytří a dají se oblafnout, Jsou poměrně důvěřivý a přátelští. pokud to ale postavy zkusí agresivní cestou, tak gobliny porazí. Ale dají jim zabrat. Ale pak je budou stromy šlehat do tváří, kořeny jim budou podrážet nohy, s Paní lesa (dryádou) se jim bude jednat o dost hůře a ptáci roznesou po všech lesích zprávu o jejich hanebném činu.
(Tímto se dostanou přes jednu takovou malou překážku a dostávají se na palouček s krvavým stromem.)

Postavy se po chvíli dostanou na palouček, který je celým středem lesa. Buď klidně, nebo s obtížemi (viz nahoře). Palouček je celý ohraničen přesně do kruhu malými, ale přesto výraznými oblázky a uprostřed paloučku stojí obrovský strom. Nechám postavám prostor na reakci, co udělají, Almien je sleduje ze stromu a čeká, co udělají, podle toho se k nim zachová, až vyleze ven. Také to ovlivní jejich setkání s gobliny.

Poté co se jim ukáže, promluví s nimi. Nepřizná možnost, že by Onóna očarovala, bude jen tvrdit že se milují. Zahraju ji tak, aby postavy byli na pochybách jestli říká pravdu či ne. Onóna jim nebude chtít ukázat, neřekne proč, nebo jim bude tvrdit, že by jí ho vzali.

Pokud ublíží stromu, třeba jen utrhnou lístek, uvidí jak sebou škubne a taktéž záblesk nenávisti v jejích očích. Bude jim říkat, ať se nedotýkají jejího stromu. Pokud budou trvat na tom, že chtějí Onóna vidět, tak jim slíbí, že ho přivede, ale ať počkají a nevzdálí se od kruhu a ani ho nepřekročí směrem ke stromu a odejde.

Bude to trvat dlouho, přibližně hodinu. Mezitím se pokusím vystresovat postavy, ať si myslí, že odešla a už se nevrátí. Třeba udělají nějakou hloupost. A nebo! Se zachovají správně, chvíli počkají a dočkají se. Pokud udělají nějakou hloupost, třeba že začnou sekat do stromu nebo odejdou, může se ještě zdržet a pokud by to bylo opravdu závažné (například mečem useknou větev), vlítne na ně a pokusí se je zabít. Ale po chvíli jí to přejde, protože ji zastaví šramot z lesa, kde se objeví Onón. Ten se bude chovat tak malátně, tak pomalu, ale klidně odsouhlasí, že se s nimi vydá k jeho otci a pokusí se ho přesvědčit. Pokud se mu to ale nepovede, tak musí slíbit, že ho dostanou zpátky do lesa.
Onón není malátný proto, že by byl očarován, ale měl jeden čaj, který uspává, proto to i dryádě trvalo tak dlouho ho přivést a postavy tak mají o důvod víc věřit, že je očarovaný. Pak jim ještě jako PJ připomenu, že Failon jim slíbil odměnu, za její zabití, ne za vrácení jeho syna zpátky (on jim ji dá i tak, ale ať váhají jestli ji zabít nebo ne ... přeci jen hodně věcí nasvědčuje tomu, že ho doopravdy očarovala, ale zase hodně věcí svědčí i pro ni...).

Pokud se postavám zdá, že jsou zde již hotovy, můžou se vydat zpět a pokročit dál. A nebo skončit (viz konec A).

***Pokud to postavy vyřeší všechno mírovou cestou, ale prostě jim chybí nějakej ten boj :) tak jim dám ještě šanci. Ti goblini, které potkali, se ukáže, že to nebyli žádní ochránci lesa a služebníci dryády, ale vykutálení sprostí zloději a vrahové. Zde se jim naskytla výborná šance, jak někoho okrást a nebát se tak o život. Vymámit zbraně a utéct. Postavy se tedy vydají po jejich stopách a po chvíli je dohoní (přeci jen gobliní malé nožky v hlubokém sněhu nejsou zrovna to co byste při útěku zrovna chtěli..). Ve sněhu se goblini navíc dobře stopují. Strhne se souboj, kde by měli mít goblini nepatrnou výhodu - díky ukradeným zbraním - , ale postavy by je měli udolat.

Postavy se tedy dostanou zpátky na panství. Buď se synem nebo bez. Mají teď hlavně šanci zjistit pravdu o Gregorově vyprávění. Zastaví je totiž jeden ze sloužících a zeptá se jich, jaké že je to v tom lese? Protože tam nikdo z panství nikdy nebyl. Pokud sloužícímu řeknou, že tam byl Gregor a jeho bratr, tak jim odpoví, že Gregor žádného bratra nikdy neměl ... Teď by jim asi mělo všechno dojít a buď se můžou vydat za Gregorem sami nebo za Failonem a ten se o to postará.

Pokud na Gregora zatlačí, poví jim celou pravdu.

Tak a to je celý příběh, Failon se s postavami vyrovná.

Možné konce:
Konec A
Postavy zabily Almien a vrací se se zdrceným Onónem do sídla jeho otce. Je nešťastný a nenávidí je (možná jim to jednou oplatí - skvělá zápletka do případného pokračování :)) )Krvavý strom uchřadne a stejně tak postupem času i celý les. (Postavy se pak nadále ve svém dalším putování budou potýkat s nenávistí lesů a druidů za zabití tak čistého ztělesnění přírody, jakou byla Almien, dryáda, Paní lesa)
Vrátí se na sídlo a tam zjistí, že jim Gregor celou dobu lhal. On bude šťastný, ale co postavy? Jak se vyrovnají s tím že zabily nevinnou? To už bude na nich...

Konec B
Postavy odhalí lež Gregora a Almien s Onónem se spolu dají dohromady, všichni budou šťastní (až na chudáka Gregora) a postavy dostanou svou odměnu a ptáčci budou zpívat na jejich počest.
Rowenna--- > Vylarr       23. Října 2019 17:03:00
Určitě je dobré mít vymyšlené různé alternativy, protože hráči si můžou během questu vymyslet ledasco. Mně jednou rozčilený hráč ve vzteku zabil CP, kterou měla družina doprovázet a chránit *3* To se stává a PJ na to musí být připraven, to máš určitě pravdu. Při posílání kostry ke schválení ale všechny alternativy a případné konce vypisovat nemusíš, pokud je příběh dobrý, počítá se s tím, že si s různými změnami a odbočkami poradíš *6*
Láska a nenávist je moc pěkný quest, průběh je už tedy hodně podrobný, ale nevadí *6*

Silchase jsem přibrala, můžeš sem pak hodit ty postavy *4*

Jen tak pro zajímavost... Vzal bys do tohoto questu zmatené zlo? A co třeba krolla se zápornou inteligencí? *3*
Vylarr--- > Rowenna       23. Října 2019 17:13:31
No jak vidíš, počítám snad se vším možným, ať už hráči zabijou cokoliv nebo nezabijou nic *6* Dokonce počítám i s dopadem na jejich hru do dalších questů viz Pjs to PJs *6*

O zmateném zlu jsem přemýšlel, že bych vytvořil postavy zmd a neu nebo zmd a zkd *44*

Co se týče krolla se zápornou inteligencí, asi bych upřednostil již zkušenějšího hráče, než nováčka. Přeci jen, nováčci zápornou inteligenci mohou chápat jako dělání zla, jakože "nechápu co je správné a dobré a co naopak" *6*Ke Q, aha, já se nějak rozepsal *3* no a chtěl sem se případně vyhnout tvým otázkam, co když by hráči udělali to ta to, jak bych si s tím poradil a tak dále *6* Tak jsem to sepsal takhle všechno *6* Příště tedy budu stručnější *44*

Co se týče postav, které sem se chystal udělat, mám v plánu trpaslíka válečníka neu/zmz a člověka válečníka/zloděje zmd *6*
Vylarr31. Října 2019 21:38:40
[or][b]Garik[/or][/b]
Trpaslík Válečník - neu
životy - 13

#garik.jpg#

Síla 15/+2
Obratnost 9/-1
Odolnost 18/+3
Inteligence 8/-1
Charisma 11/+0

Dovednosti -
Kamenictví st.5
Orientace ve tmě st.3
Odolávání alkoholu st.5
Částečná orientace ve složitých systémech st.2

Garik. Málomluvný, věčně zachmuřený trpaslík, který poslední léta hledá své štěstí na dně korbelů po krčmách.

[u]Něco málo z historie:[/u]
Garik se narodil a žil v trpasličím městě Karaz-a-Karak. Po vzoru svého otce a starších bratrů se stal znamenitým kameníkem. Hloubal doly, šachty a chodby v srdci hory, kde leželo město. Spokojený život však narušila jistá událost, kvůli které byl nucen prchnout z domova, od příbuzných, od rodiny.

Vybavení:
2x Jednoruční sekera, Tesák, Dýka, Kroužková košile
Hnědozelené šaty, Pohorky, opasek s úchyty
Kožená torna, Šunka, Čutora
Vylarr31. Října 2019 21:39:20
[or][b]Fallan[/b][/or]
Člověk Válečník - zmd
životy - 11

#fallan.jpg#


Síla 14/+1
Obratnost 12/+0
Odolnost 14/+1
Inteligence 14/+2
Charisma 13/+1

Dovednosti -
Skauting st.3
Jízda na koni st.5
Čtení a psaní st.5
Etiketa st.4

Fallan. Inteligentní mladík, co nebyl spokojen se svým životem, a tak se chopil příležitosti.

[u]Něco málo z historie:[/u]
Fallan je syn bohatého obchodníka z Nulnu. Má staršího bratra Olega, s kterým si moc nerozumí. Pro otcovu vizi - lepších životů pro své syny, je nucen studovat na Nulnské univerzitě, aby se jednou dostal mezi městskou smetánku. Studium si moc neužíval, ale ani to vyloženě nesnášel. Po tragédii, které byl přímým účastníkem, byl z akademie vyloučen. A tak hledá cestu jak se protlouct životem. Otec, pln hanby, ho totiž vydědil.

Vybavení:
Široký meč, Tesák, Dýka, Vrhací dýka, Malý okovaný štít, Kožená zbroj
Šaty obchodníka, Pohorky, Dvojitý kož. opasek, Plášť
Kožená torna, Křesadlo, Čutora, Jablko 3x
Vylarr31. Října 2019 21:41:19
Fallan a Garik se potkali vskutku grandiózně. V Nulnu probíhal protest měšťanů proti nové dani z oken. Samozřejmě, Fallan u toho nemohl chybět. Když už ale protest začínal být spíše nepokojem a výtržnictvím, vládce města z obavy, aby nevypukla otevřená vzpoura, poslal do ulic kavalerii, aby dav rozehnal. A tak, Garik, doslova zachránil Fallana z pod kopyt vojáků. Ve vzniklé potyčce a prolévání krve v ulicích, Garik odtáhl Fallana do zapadlé krčmy, kde se spolu řádně opili. V mlhavém bezvědomí, se dohodli, že budou cestovat spolu. Garik neřekne Fallanovi jinak než - človíčku.
Vylarr31. Října 2019 21:51:04
************
[CR][B]Ahoj![/B][/CR]

Tak kluci, předem vám chci poděkovat, že mi "pomůžete" ve výcviku *6* Zde jsem vám hodil postavy, které ztvárníte. Prosím, každej si vyberte koho budete chtít hrát. A jelikož jste tu jen dva, tak očividně rychlejší vyhrává *40*
Co se týče historie, je hodně stručná, a tak pokud budete chtít (kvůli RP) mohu vám pošeptat i podrobnosti co se historie týče *6* proč pošeptat? no samozřejmě kgvůli zábavě *6* jsem si jist, že si poradíte *44*

Tak vzhůru do toho! Až mi to tu odsouhlasíte, nahodím pravidla a úvodní příspěvek a pustíme se rovnou na věc *6*
Silchas31. Října 2019 22:04:39

*********************
Zdravím tě Pji i spoluhráči *1*
A vzhledem k tomu že jsem první (*40*) bych si vzal postavu Garika.
Mihai1. Listopadu 2019 09:30:10
*********************************
Zdar vespolek, tak to na mě asi zbyl Fallan, no *40*

A jdu studovat Gorkana, aby to mělo pořádné grády
Vylarr5. Listopadu 2019 21:43:56
[el][b]Důležité[/b][/el] - prosím čtěte
Dobrodruzi vítejte! Prosím, následující řádky si pečlivě přečtěte a zapamatujte si z toho co nejvíce. Jsou to doporučení jak hrát v mém questu.

[el][b]Formát příspěvku[/b][/el]
Prosím, při psaní používejte tagy.
Budete-li chtít vyjádřit své myšlenky, [i]používejte kurzívu[/i]. Pro mluvení používejte prosím [or][b]barvu příslušné řeči, kterou mluvíte a tučně. To vše klasicky do uvozovek " .. " .[/b][/or] Máme různé barvy pro různé jazyky. Nezapomeňte však, že ne každý umí všechny jazyky.
Navíc, můžete rozlišovat [or][u]"šepot"[/u][/or] a [or][b][u]"polohlasitou řeč"[/u][/b][/or].

Věci, informace či dotazy, co se netýkají herního příspěvku
********
pište pod čáru

[el][b]Obsah příspěvku[/b][/el]
Do příspěvku patří vše, co vaše postava dělá, co si myslí a říká. Zkrátka jak se chová. Pokuste se o to, aby příspěvek nebyl chaotický. Pamatujte, že to budu číst nejen já, ale i vaši spoluhráči.
Jak na to?
Nejdříve reagujte na to, co se dělo. Napište, jak se vaše postava zachovala v uplynulé situaci.
Na to navažte tím, co vaše postava udělá v tento daný moment. Co si myslí, co říká, co dělá.
>> Na základě těchto informací, bude okolí na vás reagovat, takže opět opakuji, prosím piště srozumitelně.
Nakonec, pokud to uznáte za vhodné, napište co hodláte dělat v nejbližší budoucnosti - tímhle docílíte toho, že vás budu moci posunout v ději dál.
A poslední věc, věci, schopnosti, dovednosti co používáte či použijete, napište na konec příspěvku pod čáru.

[el][b]Hraní[/b][/el]
Nebudu vám říkat, co máte dělat a jak to máte dělat. Tohle je zcela otevřený svět, kde máte svou volnost a já budu reagovat na to, co děláte.
Přesto, [u]pár pravidel[/u] uvedu, a přeji si, aby jste je dodržovali.
* Uvědomte si, že ponesete následky svých činů. Takže si dobře rozmyslete co kdy uděláte a jak se budete chovat. Protože na vaši akci, bude vždy reakce a ne vždy se vám bude líbit. Stačí používat selský rozum.
* Držte se RP,Role Playingu. Tzn. hrajte svou postavu, ne družinu, ne jiné hráče. To znamená, pište zásadně jen za sebe, nikdy za jiné ani za CP. Těm vládnu já.
* Hrajte svou postavu zajímavě! Třeba i na úkor Q, tím ale nemyslím, aby jste se na Q vykašlali, ale aby jste se věrně drželi charakteru své postavy i v konfliktních situacích.
* Piště zajímavě! Neodbývejte váš příspěvek pár větami. V klidu si přečtěte, co se dělo kolem, co dělali ostatní a reagujte na to.
* Nezapomeňte, že kolem vás je svět, kde jsou lidé a samozřejmě i váš úkol. Nezasekněte se na jednom místě, nebojte se posouvat příběh vpřed tím, co děláte. V mnoha směrech jsem jen rozhodčí, a tak jak bude Q vypadat záleží v podstatě na vás.
* Samozřejmě je tu pravidlo, že Pj má vždycky pravdu! Já ho ale opravím na - PJ má vždy poslední slovo, ať se vám to bude líbit nebo ne, je a bude to tak.
* Buďte aktivní! Pokud nebudete moci delší dobu napsat příspěvek, napište mi to na vzkazník nebo přímo sem pod čáru. Nic hrozného se vám nestane, ale je dobré to vědět. Pamatujte, že neaktivností nekazíte hru jen sobě, ale hlavně svým spoluhráčům.
* Budeme udržovat tempo jednoho příspěvku týdně. Apeluji na vás, nečekejte s odpisem na poslední chvíli, protože pak se může stát, že nebudu mít kapacitu odepsat okamžitě, abychom stihli termín.

[el][b]To nejdůležitější[/b][/el]
Jsme tu od toho, aby jsme se bavili. Já tím, že budu vytvářet a řídit hru, a vás doufám bude bavit ji hrát. Takže pevně věřím, že si to všichni pořádně užijeme. A díky vaší aktivitě, vám bude odměnou odbíhající Q plný zajímavých zážitků pro vaše postavy. [ba]Vzhůru do toho![/ba]
Mihai6. Listopadu 2019 11:59:55
A už teda jako že můžeme hrát? Sme jako že v tý hospodě jak jsi psal
Aktuální počasí6. Listopadu 2019 11:59:55
otext
Vylarr8. Listopadu 2019 07:35:31
******
Prosim strpení, nakupila se ted na mě vlna práce. Úvodní příspěvek mam jiz téměř hotový, nicméně jsem celý víkend pryč, takze k postnutí se dostanu nejdříve v neděli či pondělí *8*
Mel sem to v plánu ve středu, ale bohužel *8* takze se jeste jednou omlouvám.

PS - Mihai, neměl by sis na Gorkana hrát až po úvodním příspěvku? *2* Ty postavy byly informace čistě pro tebe se Silchasem *6*
Mihai8. Listopadu 2019 09:32:13
*********************
Milý, zlatý, boubelatý, jak už jsi napsal pravidla, jsou naši "hráči" v questu a tak jsou aktivní, nedočkaví, plní elánu (dokud nebudeš něco vyžadovat od nich)...
A vůbec, tohle byla jen taková malá rozcvička, jako když ráno vstaneš a dáš si vařit kafe *4*
Vylarr13. Listopadu 2019 21:15:35
Vítr se někdy před úsvitem utišil, jako kdyby vymetením mraků z oblohy odvedl určenou práci a poznal, že je čas se stáhnout. Úsvit nového dne je mrazivý a jasný. Ranní slunce jiskří v okolní zasněžené krajině.

Ráno jste posnídali opečený chléb a plátky studené šunky. Hospodu jste opouštěli před polednem, a vyprovázel vás hostinský. Měl radost, protože jste mu včera večer udělali krásnou tržbu. Samozřejmě vy z toho moc radost nemáte. [or][b]"Uděláte dobře, když si dáte pozor na počasí. Ty mraky nesou sníh. Kdyby přišla vánice, schovejte se mezi stromy, dokud nepoleví. V té bílé tmě, můžete snadno zabloudit."[/or][/b]

Po pár hodinách cesty se u oblohy začínají snášet velké, těžké vločky. Cítíte, jak teplota postupně klesá. Přichází sníh. A bez dalšího varování se rovnou strhává hustá chumelenice. Fallan se zachumlává do pláště a choulí se do tepla. Garik, zdá se, snáší počasí kolem bez reptání. Zaujme vás, jak padání sněhu tlumí všechny zvuky, i když to je možná jen mylný dojem. Zdá se logicky očekávat, že tak velké předměty nadělají hluk, když spadnou na zem - konec konců, když prší, déšť slyšet je. Možná právě proto, že sněhové vločky dopadají nehlučně, vzniká ten celkový dojem ticha.

Sněhu na zemi přibývá a pochopitelně tlumí dusot vašich kroků. Slyšet je pouze povrzávání suchého, sypkého sněhu při každém kroku.

Jdete dál.

Hustě sněží, ale zdaleka to nepřipomíná bílou tmu, před kterou vás varoval hostinský.Zatím cestu dokážete najít snadno. Je sice zavátá, ale vede mezi stromy a pořád je jasně vidět, kde je prosekaná.
Čas od času je slyšet duté plácnutí. Sníh, navršený na některé z větví už byl příliš těžký a sjel tak dolů na zem. V tom něco hlasitě zapraskalo! Zlomil se strom, oslabený mrazem a tíhou sněhu. Zůstal viset zachycený svými sousedy.

Studí vás tváře, ale jinak je vám docela teplo. Nefouká vítr, který by vám pronikal oblečením, a díky mrazu, sníh, který se usazuje na ramenou a na kapuci či hřebenu vlasů, zůstává suchý, netaje a neprosakuje pláštěnkou či se nemění na studené kapičky, co by stékali trpaslíkovi po tváři dolů na krk.

#snow_v.jpg#

O dvě hodiny později vejdete do hustšího lesa. Světla znatelně ubylo, byť je pár chvil po poledni. Cesta vede přímo v před. Rovně, bez nějakých podezřelých zátočin a krutů. Než se nadějete dojdete na rozcestí. Cesta vede dál buď vlevo nebo vpravo. Díky čerstvému sněhu, nedokážete rozpoznat, která z cest je používanější. Zatímco stojíte na křižovatce cest, a rozmýšlíte kudy se vydat dál, ozve se za vámi, odněkud zprava dutý náraz a hlasité heknutí. Zvuky se po chvíli opakují. Jednou, dvakrát .... Když se ale podíváte směrem, odkud zvuky přichází, vidíte jen mírný svah nahoru a houští stromů. Vidíte pouze jen několik prvních kroků za hranici cesty.************
[el]A máme tady úvodní příspěvek![/el]
Prosím snažte se dodržet věci, které jsem vám psal níže. Snažte se jich držet a psát podle nich a uvidíte, že si užijeme parádní příběh! *6*
*90* Dále, bych stanovil rychlost Q na 1 odpis týdně *6* Aby se nám to tu zbytečně nenatahovalo, nebavilo by to vás a ani mě *6*
*90* Své posty bych rád psal každé pondělí, tak se prosím snažte odepsat do toho jednoho týdne, abych další pondělí mohl psát dál *6* a kdo ví, třeba někdy budu i rychlejší! *6*
Takže další PJ příspěvek očekávejte v pondělí 25.11., dneska je už totiž středa a nepřijde mi tak úplně fér, po vás chtít příspěvek takhle rychle. Pokud ho však zvládnete napsat, udělám vše proto, abych odepsal už v pondělí 18.11.
[ba]Takže vzhůru do hry! *6* [/ba]

Taková rada *44*
Můžete se rozepsat o vaši píjácký noci, spánku, co sem vám zdálo či nezdálo. O ranní kocovině, o snídani, jestli vám chutnala či ne. Vžijte se do své postavy, a objevujte krásu zasněžené přirody jeima očima! *6*
Mihai15. Listopadu 2019 11:54:22
Ta cesta je pěkně na houby furt jen sníh, je zima, radšibych byl v teple doma a ne tady. Kam to vlastně jdeme a proč. To neví ale asi je to někam na důležité místo.
"Gariku, musíme tam" řeknu trpaslíkovi a vyrazím tam co se ozívalo to hekání. Tasím meč a připravuju se bojovat.
Vylarr24. Listopadu 2019 18:35:57
*********
[OJ][B]Garriku[/B][/OJ] kde to vázne? *8* měl si na příspěvek přes týden času, není něco jasné? Nebo potřebuješ pomoct? Ničeho se neboj a napiš *6*

[OJ][B]Fallane[/B][/OJ] zkus se prosím více rozepsat, rady a tipy máš popsaný v poznámkách ode mne *6* A znovu upozornuji, že pro myšlenky používej tagy [ i] myšlenky [ /i] (bez mezer) a na přímou řeč tagy [ or][ b] "mluvení" [ /b][ /or] (taktéž bez mezer). Jinak chválím za uvozovky *6* V dalším příspěvku se zkus ještě více vžít do své postavy a prostředí *6*[CR]Silchásku , nezdržuj *90**4* [/CR]
Silchas24. Listopadu 2019 23:11:32

*********************
omlouvám se, mám toho teď nad hlavu *40* (ale dneska to tu bude, slibuju *4*)
Silchas24. Listopadu 2019 23:23:12
Hospoda, ve které jsem se svým přítelem… sakra nevím jak se jmenuje, takže s… človíčkem, strávil noc… nebo to bylo dýl? A jak to mám ksakru vědět, tolik piva tam bylo, to bylo podstatný! Ale stejně jsme museli jít, že prej jsem jim všechno pivo vychlastal. Kravina, já přece piju s mírou. A hostinskej nás ještě varoval že prej přijde vánice, jenže zapomněl zmínit, že to byl taky von, kdo nás vodtamtud vypakoval.
A teď deme tou hnusnou pustinou bez konce… sakra to mám ale žízeň, že bych se něčeho napil? Kuknu na človíčka, kterej jde vedle mě a je vidět že brzo zmodrá. A do toho začne padat ten zpropadenej sníh… kdyby to aspoň nebyla voda!
Deme dál, sněží a sněží, sněhu už mám po krk. Dojdeme do lesa kde už tolik nesněží. Konečně! Ale už se zas začalo stmívat. Hmm, že bysme se utábořili a něčeho se napili? Ale človíček nezastavuje, tak deme dál, jen abychom došli na nějakou křižovatku, čert ji vem.
Vtom se za náma něco vozve, ňáký divný heknutí či co. Tož na nic nečekám, beru do rukou svý dvě krásky a vyrážím tím směrem. [B]„Človíčku, drž se za mnou, eště dostaneš po lebeni a co já tu pak s tebou?“[/B]
Mihai25. Listopadu 2019 19:52:00
Jasně, díky, zkusím ty tagy. A je fajn že se to pohnul těším se na odpys
Silchas25. Listopadu 2019 21:24:57
Heej, tak jak to bude? Pji odepíšeš nám teda? já myslel že každý pondělí, jak jsi říkal!
Aktuální počasí25. Listopadu 2019 21:24:57
otext
Vylarr26. Listopadu 2019 22:47:03
Stojíte na rozcestí, koukáte doprava a doleva. Kudy dál? Pár sněhových vloček, které se prodrali přes houšť větví nad vámi, vám spadají na hlavu, ramena, či vás neškodně minou a dopadnou na zasněženou zem, kde se ztratí mezi svými sousedy. Jenže ... Než se stačíte rozhodnout směr vašeho dalšího putování, ozve se za vámi hlasitý zvuk.

Vaši otcové, by vám jistě radili opatrnost, ale ti tu teď se svými radami nejsou. Otočili jste se jak na obrtlíku a utíkali směrem, odkud přišel zvuk. Očekáváte to nejhorší, a tak oba tasíte své zbraně. Člověk svůj meč a trpaslíkovi se v rukách, jako dvě kýty, blyští dvě sekery. Z cesty, do hlouby lesa je to mírně do kopce. Za normálních okolností, by to nebyl pro vás problém, ale tasené zbraně vás přeci jen trochu omezují v pohybu a ztěžují tak váš postup.

Vyběhnete nahoru na stráň a zapadnete mezi stromy. Les zde není tak hustý, jak se z cesty mohlo zdát. Vrstva sněhu není ještě nikterak vysoká, a tak se ani nepropadáte hluboko. Když se na chvilku zastavíte, aby jste se zorientovali a rozhodli kudy dál, mírně v vpravo před vámi, opět zaslechnete dutou ránu podpořenou poctivým heknutím. Vaše rozhodnutí se nemění a vydáváte se tím správným směrem.

Chvíli se proplétáte mezi stromy, ale po pár krocích narazíte na cestu. No, cesta je možná silné slovo, ale prostranstvím, kde stromy nejsou nikterak husté vidíte čerstvé stopy. Díky čerstvému sněhu nemusíte být žádní zkušení stopaři, aby jste poznali koleje od vozu a stopy jednoho koně. Stopy směřují doprava. Kdyby jste se podívali doleva, viděli byste jak se terén mírně svažuje a stopa končí v pravém zákrutu za stromy. Ale vy, vy jdete po směru vyjetých stop. Další tupý náraz a další heknutí!

Teď už je to blizoučko!

A opravdu, stačila chvíle a ocitli jste se na malinkaté mýtince. Velký dřevěný vůz, stojí kousek stranou. Statná, hnědá kobyla je vypřažena jen kousíček vedle. Uvázaná k mladému stromku. Pohazuje hřívou, frká, a kopytem rozhrabává sníh. Snad aby se dostala k nějaké travině, která mohla přežít pod sněhem. Ovšem dominantou, ze které skoro nespustíte oči, je obrovský mladý muž. Dlouhé černé vlasy mu spadávají do obličeje, takže detaily vzhledu nevidíte. Navzdory panují zimě kolem, je oblečen jen v plátěných kalhotech a vysokých botách. Z holé hrudi a ramenou mu stoupá pára. V obrovský rukách třímá obrovskou dřevorubeckou sekeru. Stojí k vám zády a neslyšel vás, když jste přišli. Soustředí se totiž na svou práci. Stojí u statného stromu, široce rozkročený. Bělost sněhu kolem něj je poskvrněna rýhami od jeho bot a velkém množství povalujících se třísek a odštěpků z rubaného kmenu stromu. A je to tu znovu. Nápřah a sek! Vám známá dutá rána v doprovodu hlasitého heknutí.

Zdá se, že jste přišli akorát. Po této poslední ráně, mladý hromotluk odstoupí pár kroků dozadu a sleduje jak strom padá. Praštící větve a tříštění dřeva se rozlehne do všech stran, poté hlasité [b]žuch[/b] a je po všem, strom leží a vzduchem se mísí padající jehličí a sníh.

Muž si vás stále nevšiml.************
Předem se omlouvám, že jsem včera nestihl odpis, ač jsem ho slíbil. Pevně věřím, že se to již nebude opakovat *6*

[oj]Fallane[/oj] prosím, příspěvky, které se netýkají příběhu piš pod čáru ******* *6* A pozor na pravopis! *40*
[oj]Gariku[/oj] moc pěkný příspěvek *6* Akorát prosím, své myšlenky piš do tagů [ i] myšlenky [ i/] (bez mezer). A pro přímou řeč můžeš taktéž přidat tagy [ ob] "přímá řeč" [ /ob] (bez mezer), je to kvůli barevnému rozlišení a pomáhá to ke čtivosti příspěvků *6* A stejně jak u Fallana, věci co se netýkají přímo příběhu pod čáru ****** *6*

[el]Jedeme dál![/el]
Vylarr--- > Rowenna       26. Listopadu 2019 22:49:45
Row, mám ti nějak šeptat hodnocení jejich příspěvků? Nebo jak to teď bude pokračovat? *76*
Mihai26. Listopadu 2019 23:44:46

*********************
Chápu, promiň. Ty taky máš chyby, chlape ;)
Mihai26. Listopadu 2019 23:49:49

*********************
Hele, Gariku, co uděláme? Já se svým dobrým přesvědčením bych mu asi nabídnul pomoc, co myslíš? Sílu mám taky dobrou na nějakou tu práci a třeba by nám dal nějaký zlatý. Koupil bych si pak lepší vybavení.
Silchas26. Listopadu 2019 23:55:07
*********************
Klidně s ním promluv Fallane já se budu držet stranou a kdyby se na tebe vrhl tak zasáhnu. Ale lepší než vybavení by bylo víc chlastu, zvlášť v týhle zimě.
Mihai26. Listopadu 2019 23:58:32

*********************
To je pravda, ale chtěl bych taky obouručák aspoň +1 a rytířskou zbroj. Myslíš, že na to po tomhle questu budeme mít? Chlast pak taky koupíme, neboj
Silchas27. Listopadu 2019 00:01:43

*********************
teda jak to tak čtu tak ten chlap nebude mít ani na pořádnou košili. *3* Hele to už by bylo lepší ho prostě zabít a obrat o to co má. Kdybysme mu pomohli, určitě by nám všechno nedal, ale takhle se nebude moct bránit
A jooo, sem si jistej že na obouručák +1 mít určitě budeš, zvlášť když ho zabijeme a obereme *1*
Mihai27. Listopadu 2019 00:08:21

*********************
Ti nevím, měl bych hrát hodnýho. Jaký máš vlastně přesvědčení ty? Prej když se nehraje dobrý RP tak je málo expů a já chci levelovat. Leda že bys ho zabil ty. Nebo vyprovokovat, to by ještě mohlo projít, kdyby to byla sebeobrana. Asi nebude moc vysoký level když nemá ani zbroj.
Mihai27. Listopadu 2019 14:14:43
[I]Přemýšlím co tam dělá a jestli je nebezpečný.[/I]
Běžím k tomu člověku co seká stromy. [OR][B]Dobrý den, jsem Fallan a chtěl bych vám pomoct. Potřebuji si vydělat peníze a získat zkušenosti.[/B][/OR]
Mihai27. Listopadu 2019 14:39:37
**********************************
Gariku, tak něco napiš, ať můžeme hrát dál. Žejo, PJi
Aktuální počasí27. Listopadu 2019 14:39:37
otext
Rowenna27. Listopadu 2019 15:05:24
*********
Vylarre, kvalitu i zkušenosti, které chceš klukům udělit, můžeš psát veřejně *6*

Jinak máš skvělé hráče, to je splněnej sen *1**3*
Silchas28. Listopadu 2019 19:43:58

*********************
sorry sem neměl čas, dneska napíšu.

*********************
*********************
Row to víš, snažíme se *40*
Silchas28. Listopadu 2019 21:12:34
Jdeme s človíčkem za zvukem. Svý dvě sekery nesu hezky v rukou, jen ať je přípdnej nepřítel už zdálky uvidí, abych mu je pak mohl zaseknout hezky do prdele a poslat ho daleko vodtaď. Jenže za zvukem to vede do mírnýho kopečka a navíc je všude ten pitomej sníh. [I]Ach jo, proč to aspoň nemůže bejt vodka?! Ta aspoň nechutná tak vodporně! [/I]Na myšlenky ale nemám čas, protože človíček se už hrne do kopečka, jakoby se nechumelilo.
[I]Doprdele, esli ti někdo zezhora uťafne tu tvou blbou makovici, tak já ti jí sbírat teda nehodlám.[/I] Nahlas něco takového ale neřeknu, přece jen, sem trochu menčí a chlapík je už hezký kus nade mnou. Vyškrábeme se teda, nakonec nahoru a pak, když se znova zorientujeme, vodkad de ten zvuk, vydáme se zas za ním. Já du pozadu, sleduju človíčka a přece jen dávám vobrovskej pozor, aby na nás z houští nevykouklo něco, co si zaslouží kopanec do řiti. [I]Hlavně aby to nezabilo človíčka, eště bych moh mít výčitky.[/I]
Deme teda dál a ejhle, ve sněhu sou koleje, jakoby vod vozu a samozřejmě stopy. Kuknu po očku na svého druha a pak už si to rázujeme zas kupředu směrem k tomu zvuku.
Dyž dojdeme na takovou malou mýtinu, hnedle si všimnu vobrovskýho, teda pro mě to vobrovskej chlap je, vo tom žádná, chlapa, kterej jen v kalhotách a se zádama chlupatýma jakoby to byl ňákej medvěd, kácí strom. A herdek s jakým gustem ten strom kácí. Sem nikdá nikoho takhle silně do dřeva mlátit nikdá neviděl. Dokonce ani dyž trpajzlík vodetne ňákýmu zasratýmu zelenokožci tu jeho vosoplenou hlavu, nikdá do toho nedá toliko elánu, jako tenhle vobřík při rubání dřeva. Však záhy se strom taky skácel k zemi, jen to zadunělo.
[B][OR][B]„Ale že mu to teda de.“ [/B][/OR][/B]Prohodim s úsměvem pod vousy směrem k človíčkovi, kterej, jak jinak, se rozhod vyjednávat. Takže si potěžkám zbraně a připravim se vrhnout na chlapisko, až to ten mlaďoch zase zvoře.
Mihai28. Listopadu 2019 21:35:45
[OR][B]Nejsem žádnej mlaďoch a rozhodně to nehodlám zvorat. [/B][/OR] odpovím Garikovi na urážku.
Silchas29. Listopadu 2019 09:47:24

*********************
Hej Pji von mě přece nemůže slyšet, ne?
Mihai29. Listopadu 2019 10:52:02

*********************
A jo, tys to neříkal nahlas. No tak to teda neplatí, ale stejně se do mě neobouvej, není to příjemný.
Vylarr2. Prosince 2019 21:23:32
*******
[CR]Kluci, moc moc se omluvuju, teď krutě nestíhám *8* odpis a další věci s ním spojené snad zítra *6* [/CR]
Silchas2. Prosince 2019 21:40:30

*********************
Pji jako mě už to teda nebaví, jako! Tys jako říkal že každý pondělí a to už je podruhý! To si snad pudu hledat jinej Q, když je to furt takhle.

*********************
*********************
pošťuchování musí být *40*
Mihai3. Prosince 2019 17:14:52
*****************************************
Gariku, tak mu to nevyšlo. Chceme si zahrát a mě to tu zatím baví
Aktuální počasí3. Prosince 2019 17:14:52
otext
Silchas3. Prosince 2019 17:40:07

*********************
Joo tvůj názor mě teda fakt zajímá, když ani nedokážeš vymyslet pořádnej příspěvek. Navíc stejně chcípneš brzo, už to vidím, s tím jak dementně hraješ *3*
Vylarr3. Prosince 2019 23:32:39
Muž otočený zády k vám, se kochá pohledem na jím právě pokácený strom. Právě se vydá kupředu, nejspíš chce začít odvětvovat. Jenže, než stačí udělat pár kroků vydá se za ním Fallan a bez ostychu či bázně a hany ho osloví. Muž nedá najevo překvapení či dokonce úlek. Otočí se na Fallana. Stojí tak, že i Garik, který stojí opodál, má na něj krásnej výhled. To znamená, že i vysoký muž vidí tebe. Muž je o dobrou půl hlavu větší jak Fallan. Obličej orámován dlouhými černými vlasy, které zakrývají celkem vysoké čelo. Huňaté tmavé obočí, pod nimi obyčejné hnědé oči, které ovšem postrádají jistý inteligentní jiskru, řekli byste. Nevýrazný nos, pod kterým je hustý knír a plnovous, který zdárně zakrývá mužovu bradu i krk.

Sklopí k tobě oči, a jemnějším hlasem než byste možná od takového hromotluka čekali ti odpoví. [or][b]"Dobrej, dobrej. Mně říkaj Jack. Pomoc říkáš? Mám jen jedno vostří a u tebe žádný nevidim."[/or][/b] sjede tě rychle pohledem. Poté se podívá Garikovým směrem. [or][b]"To je tvůj kamarádíček? By ti mohl pučit sekeru ne? Ve dvou to budem mít rychlejc."[/or][/b] mrkne na tebe a na tváři se mu objeví úsměv. Posunkem, hlavou, naznačí ke spadlému stromu.

Vyčkává odpovědi a sjíždí vás pohledem jednoho podruhém.******
Tak, teď jen krátce. Pro změnu vás teď čeká více dialogů, pokud k nim budete otevření *6*

Jinak, líbí se mi, jak se domlouváte podčárovkami. To je super. Ale pozor, zde na portále jsou i PJové, kterým to vadí (mě tedy rozhodně ne, ale například u Hieronimuse Boshe byste s tímhle měli problém), takže se můžete i domlouvat přes vzkazník, ale to je už na vás. *6*
Jinak připomínám *90* že vaše skutky budou mít náležitou dohru. Ať už budete násilní či nikoli *4* A hlavně, dbejte na své přesvědčení! Zmateně dobrý válečník určitě nenapadne prostého dřevorubce a co víc, určitě by v tom zabránil třebas nějakému bláznivému trpaslíkovi *4* Ale, to je jen takový dodatek k vašemu povídání. Navíc máte jistou historii, kterou byste mněli respektovat. Svůj charakter se vám přeci nezmění během jednoho několikahodinového putování *6*
Co se týče odměn, to vás teď nemusí moc zajímat, zatím jste nic neudělali *40* ale pokud vše pujde správně, něco rozhodně získáte *6* ale obávám se že na magickou zbraň +1 nedosáhnete *6* Na to jste zatím příliš nízké úrovně, ale nevěště hlavu v budoucnu jistojistě něco podobného schrastíte ne-li lepší! *6*

[oj]Fallane[/oj] přesně jak píše Garik. To co má napsané [i]kurzívou[/i] jsou jeho myšlenky, které ty slyšet nemůžeš. *6* Takže tvůj poslední odpis nebudu brát v zřetel, souhlasíš? *6* Jinak co se týče tvého příspěvku, je pěkný, věcný. Ale trochu strohý a dosti krátký. Ano, věřím, že někdy se nedá napsat nic delšího, ale přeci jen, teď k tomu příležitost byla. Zkus se inspirovat Garikem, ten píše pěkně a doslova žije svou postavou *6*
[oj]Gariku[/oj] pěkný příspěvek. Krásné RP. Je vidět že se zlepšuješ a vzal sis mé rady a tipy k srdci. Jen tak dál *6* Nicméně se pro příště zdrž těch vulgarismů na ostatní hráče *4* hrajeme spolu a ne proti sobě. Takže podobné věci už tu nechci vidět, ano?

[ba]Dobře Row, během týdne sem dám podčárovku, kde ohodnotím dosavadní odpisy *6* [/ba]
Mihai4. Prosince 2019 13:19:15
************************
Jo omlouvám se nedošlo mi že to neříká nahlas. Jasně nepočítej ho. Zkusím něco pořádnýho napsat aby to bylo hezký aspoň jako gariku
Mihai4. Prosince 2019 13:24:53
Dřevorubec odpoví a pomoc se hodí. Odepnu si meč a půjčím si Garikovu sekeru. [I]nevypadá jako by byl zlý pomyslím si. uvídíme jestli z toho něco kápne. Aspoň trochu jídla pro mě a chlastu pro Garika. Pak jdu teda osekávat větve.[/I]
[OR][B]Jacku vy jste zdejší dřevorbec? zeptám se[/B][/OR]
Pak mu řeknu něco o sobě.
[OR][B]Jsem Fallen, syn obchodíka z Nullu. Jsem válečník, ale zatím jen začínám. Až získám víc zkušeností a postoupím na vyšší úroveň, bude ze mě šermíř. [/B][/OR]

*********************

Je to takhle lepší?
Vylarr5. Prosince 2019 20:13:35

*********************
[CY]Fallane[/CY] ano příspěvek lepší. Zdá se, že postupnými krůčky tvé odpisy vyladíme k dobré úrovni *6*
*90* Jinak! K tvé poslední větě. Ta formulace je dosti nešťastná. Přeci nemůžeš říkat, že jsi na nějaké úrovni. V osobním životě to přece taky neříkáš :) Líp by znělo - [or]"A až získám víc zkušeností, rád bych byl šermířem."[/or] nemyslíš? :)) To o těch úrovních je spíš informace pro hráče než pro postavu. A jak sem vám tu radil na začátku, odlišujte vaše znalosti jako hráče a znalosti/život vaší postavy, v tomhle případě válečníka Fallana :)
Mihai6. Prosince 2019 15:22:45
*********************************
To jako že Fallan neví, na jaké je úrovni? Ale jo, zkusím na tom zapracovat ať se ti to víc líbí
Vylarr6. Prosince 2019 20:28:49
********
Přesně tak, ty úrovně, to je pomůcka pro tebe jako hráče, nikoliv pro postavu :)
Vylarr11. Prosince 2019 06:45:22

*********************
Garriku, děje se něco? Pokud si nevíš rady, zeptej se :) Pokud nestihas napiš jen podcarovku nebo napiš přibližný termín odpisu, taktéž pod čarou. Jsme přece lidi, za menší zdržení ti hlavu neutrhnu *44*
Silchas11. Prosince 2019 20:11:38

*********************
Sorry, náročnej týden. Pokusím se napsat co nejdřív.
Aktuální počasí11. Prosince 2019 20:11:38
otext
Silchas16. Prosince 2019 00:58:19
Když se ten vobr, cholera na něj, zmíní vo mý krásně nabroušený sekyře, kerá jen čeká než ji budu moct zarazit do lebeně toho hovada, zamračim se. Aby taky ne, dyž chtěj po trpajzlíkovi, aby půjčoval svou sekeru, žejo. Takže dyž přijde Fallan a chce si vzít jednu moju sekerku, zamračim se, založim si ruce na hrudi a výrazně zachrchlám a vodplivnu si. A dyby to nepochopil, přece jen, inteligence toho chlapíka je až k pláči, tak to eště zdůrazním slovy, kerý procedím skrz zatnutý zubyska:[B][OR][B] „Šáhni na ni a já ti ju zarazim tak hluboko do lebeně, až se ti konečně v tý tvý makovici rozsvítí.“[/B][/OR][/B] Pak se votočim na to chlapisko. [B][OR][B]„A ty. Co seš zač a co tu pohledáváš? Asi enem tak v lese dřevo nerubeš, takže, kde máš chajdu, nebo vesnici vodkad si, co?“[/B][/OR][/B]
Když se pak človíček dá s tím vobřiskem do řeči, sotva, sotva se udržím abych tomu pitomcovi nezavřel hubu. [I]Proč mu to vo sobě říkáš hlupáku? Co si asi myslíš že s tím bude dělat?! Jestli, jestli začneš ale vykládat vo mně, tak se fakt neudržim a tu sekeru využiju.[/I]
Stojím, podmračený, ruce založené, sekery výhružně vyčkávající za pasem. Nemám nejmenčí chuť se s tim chlapem vybavovat, ale aspoň človíček na chvíli nemluví enem na mně.

*********************
ještě jednou se moc omlouvám za zdržování *6*
Mihai16. Prosince 2019 12:00:45
**********************************
To mi jako nepůjčíš sekeru? A jak mu máme pomoct? Tady je jasný quest a ty ho nechceš plnit?
Hele, PJi, a nešlo by teda, že bych místo tesáku měl sekeru? Abych mohl splnit quest
Silchas16. Prosince 2019 12:32:01

*********************
Si mu pomoz jak chceš, to mě nezajímá.
Navíc pochybuju že tohle bude cíl toho Qstu, takže klídek
Mihai17. Prosince 2019 08:53:58

*********************
A co teda s tou sekerou?
Vylarr21. Prosince 2019 23:20:03
*******
Moc moc se omlouvám, ale navalilo se toho na mě za poslední dny tolik, že vubec nemám čas na odpis, vím že jsem slíbil odpis a omlouvám se *8* dřív jak po Vánocích se bohužel k němu nedostanu *8*

Přeji vám Šťastné a Veselé Vánoce! *6* *103*
Silchas21. Prosince 2019 23:25:53

*********************
V pohodě *1* však to nespěchá *40**3**3*
Jinak také šťastné a veselé, vám přeje dobrý Silchas *384*
Mihai23. Prosince 2019 01:45:20
********************
********************
Jojo, šťastné a veselé!
Silchas26. Prosince 2019 16:46:59

*********************
*********************
Vylarreeee? *40*
Aktuální počasí26. Prosince 2019 16:46:59
otext
Vylarr8. Ledna 2020 00:20:08
Jack pobaveně sleduje výměnu názorů dvou mladých přátel. Kdyby jste viděli jeho výraz, přísahali byste, že o Garikovu sekeru ponukl Fallana schválně, a teď se jen potutelně šklebí trpaslíkovu vztekání. Když Fallan zjistí, že mu Garik sekeru nepůjčí, je sice trochu zaražený, ale to tě neodradí od vyptávání vašeho nového známého. I Garik přidá své otázky, i když svou mluvu patřičně opepřil.

Muž jen shlédne dolů na svou sekeru co třímá v obou rukách. Teď ji chytne pravou rukou pod hlavící a usměje se na vás. [or][b]"Zdravím tě Fallane, nó jak se to vezme, dřevorubec nejsem, ale sem tam si sem přijedu pro nějaký to polínko."[/or][/b] odpoví ti. Pomalu se přesune k vozu a ze sajtny sejme zavěšený kožený měch. Zavdá si. [or][b]"Víno?"[/or][/b] nabídne vám. Pokud se napijete, zjistíte že je to pekelná břečka. Kyselá jak šťovík. Nic proti vytříbeným vínům ze severních vinic u Nulnu, či poctivé trpaslické pivo, které vyznává Garik. Poté odpoví i Garikovi. [or][b]"No vidíš co tu dělám ne? Je zima a potřebuju dřevo do krbu, abych mi v chalupě neumrzla prdel."[/or][/b] ač ohrublá mluva, mluví srdečně. [or][b]"Mám chalupu tady kousek, v Malý Horce, to je vesnice."[/or][/b] jen tak pokývá hlavou, vrátí měch na sajtnu a dlouhými kroky se vrací k poraženému stromu.

[or][b]"Pokud mi chcete pomoc, tak můžete pak odnášet větvě až je vosekám. Ve voze je pila, tou pak zkrátíme strom na menší kusy, abych je zvládl naložit. Ale asi vás zklamu, nemám moc peněz, takže za to dostanete teplé jídlo a svařené víno až dorazíme domů. Pokud vo to budete stát."[/or][/b] usměje se ještě jednou na vás. Možná vás udiví, že mluví pevně. Nestydí se za to, že je vesničan a počítá každej měďák. [or][b]"No a pokud stojíte vo peníze, zkuste štěstí ve vesnici, je tady kousek, tam snad vo nějakou práci zakopnete. Ale teď v zimě je to sakra těžký."[/or][/b] ukáže směrem, na sněhu vidíte, odkud přijel. [or][b]"Vo mě se starat nemusíte, tady s Helgou sme zvyklý rubat samy."[/or][/b]

Otočí se ke stromu a začne odsekávat větve. Pěkně u kmenu. Ač není dřevorubec, rozhodně mu um nechybí.


**********
Tak, je na vás jak se rozhodnete. *6*

Omlouvám se, že to tak trvalo, před Vánoci jsem měl frmol. Teď bych rád najel do starých kolejí na týdenní příspěvky *6*

Od teď, pod každým mým odpisem budu hodnotit vase příspěvky kvalitou a expy. Zde začnu s prvními vašemi třemi (ano třemi, Fallane, ten jeden řádek ti nebudu hodnotit :) )

[B]Garik[/b]
Kvalita - 5,6,7
Zkušenosti - 3,3,3

[B]Fallan[/B]
Kvalita - 2, 2, 4
Zkušenosti - 1, 2, 2

Je to super, oba se postupnými krůčky zlepšujete! Jen tak dál! *6*
Silchas12. Ledna 2020 14:31:43
Dyž to chlapisko, mor na něj, vokáže ty svoje zubiska, jak se tak dobře baví nad mym handrkovánim s tim človíčkem, mám toho dost. [B][OR][B]„Heej ty hovado tupý! Esli je ti nějako k smíchu, pocem blíž. Zarazim ti sekeru prvně do řitě a dyž ti to bude málo, aj pořádnej kopanec ti přidám, hen abys věděl, že chechtat se mě nebudeš!“[/B][/OR][/B] Vykročím směrem k němu, vokázat svoje slova v praxi a už už bych to udělal, dyby přede mě to vobřisko nestrčilo měch s vínem. [I]Kurva to je dilema.[/I] Ale nakonec se na to vykašlu, přece jen sekeru mám furt a možu ho zabít kdykoli. Beru vod něj teda víno a celý (přece mu ho nenechám, dyž mě takhe uráží) ho do sebe kopnu.[OR][B] „Kurva to je sračka!“[/B][/OR]
A pak se to vobřisko dá do řeči, jakobych vůbec nevěděl, proč se jako kácí dřevo. A když se rozmluví vo prdeli… [B][OR][B]„Esli ti prdel mrzne, enem kousek blíž popojďi a ujišťuju tě že už enem dobrý pořízení se svou řití mít budeš.“[/B][/OR][/B] Při těch slovech se zazubím, zakoulim vočima a pohladim topůrko sekery.
No a potom se hen ten velikán vo pomoc prosí! [B][OR][B]„Cha! Seru na tu tvoji robotu! Sám se udři tejdlenc u tý práce. Pěknýho slova z tebe nedostanem, enem urážky vod tebe máme a eště vínem votrávit nás chceš. Ve vsi lepčí pořízení mít budeme a tobě tu hen doufám umrzne ta tvoje řit!“[/B][/OR][/B] Popadnu človíčka za ruku, ten tupec by byl schopnej mu pomoct a rázuju si to hen vodkaď to vobřisko tupý přijelo. A dyby náhodou človíček protestoval, tak enem prefentifně: [B][OR][B]„Nežvanit! Nevotáčet se! Drž hubu a krok jinak přísaham že ta sekera ti v lebeni skončí!“[/B][/OR][/B]
Mihai13. Ledna 2020 10:35:13
Nelíbí se mi, jak se Garik chová a taky mu to hned řeknu. [OR][B]"Jestli nechceš, můžeš si jít kam chceš. Já pomůžu. Navíc ve vesnici můžeme dostat práci. A teplé jídlo taky není k zahození."[/B][/OR]
Nenechám se od něj nijak odtáhnout (můžu, ne? Pji. Nemusím to snad hrát tak, jak on napsal, když s tím nesouhlasím). Místo toho začnu pomáhat Jackovi s nošením dřeva. [I]Sice to není práce pro dobře situovaného měšťana, kterým jsem měl být, ale pomůžu tím bližnímu a zahřeju se jak prací, tak i pak teplým jídlem.[/I]
Vylarr13. Ledna 2020 18:36:13
*******
Ano Fallane, nemusíš s Garikem jít pryč, když nechceš *6*
Nicméně, když se nedohodmnete ústně, budu si muset hodit na to, jestli se tě Garikovi podařilo odtáhnout pryč. Takže se vás ptám, chcete to tak? :) (stačí podčárovka jako odvěď)
Silchas13. Ledna 2020 18:43:45

*********************
heej vydržte chvilku, už píšu příspěvek.
Silchas13. Ledna 2020 19:27:44
Táhnu Fallana za rukáv a ten pitomec, jak taky jinak, se mně vyškubne. [B][OR][B]„Ale hen toho mám kurva tak akorát dost!!“[/B][/OR][/B] Zařvu z plnejch plic, prudce zastavujíc na místě. Pak se prudce votočim a praštim človíčka do tý jeho makovice, sevřenou pěstí, dávaje do toho všecku sílu z votočky i ze vzteku.
A dyž se pak to hovado tupý složí k zemi, tak pokračuju, dyž sem hen tak nasranej. [B][OR][B]„Nečum tak ty tupej magore! Seš jen prašivý děcko co si z ňákýho, důvodu hraje na hrdinu! Prober se doprdele! Nejseš hrdina, seš posranej sralbotka co měl zvostat radši doma, držet se cecku svý matky, enemže néé, to vy mladý prostě nemůžete co?! Vy musíte revouciónovat a dyž se vám to nepovede, no tak pak bééčite a nadávate jak je svět shnilej! A víš co, ty fakane usmrkanej? Mám toho hen právě tak dost! Měl sem tě tam tehdá nechat aby tě kavaléristi zadupali, tak, jak to udělali těm vostatním harantům!“ [/B][/OR][/B]
Vodcházim, rázně, prudce ani se nevohlížím, směrem vodkad přijel ten Jack. Ještě naposled zařvu přes rameno. [B][OR][B]„Končim! Už ti dál nebudu dělat chůvu a tahat tě z průserů! Mám toho dost kurva, slyšíš, dost!!“[/B][/OR][/B]
Vodcházim a du do tý vesnice. Snad tam bude hospoda a možná najdu aj nějakou práci.

*********************
Pji už mám Fallana plný zuby. Budu putovat dál bez něj.
Silchas23. Ledna 2020 21:15:32

*********************
Hej PJi tak co jako bude?! Hrajem teda dál, nebo ne?!!!
Vylarr23. Ledna 2020 22:47:06
Na Garikova hrubá slova zvedne Jack smírně ruku v omluvném gestu. [or][b]"No no no, dyť se tolik nestalo."[/or][/b] jednoduchá omluva, přesto zní celkem upřímně. Na to, jak si okomentoval chuť vína nijak nereaguje.
Jack vám nabídl za pomoc teplou večeři a pár doušků svařeného vína. Ne moc lákává nabídka, ale přesto v mrazu a zimě, ve které se nacházíte by pro mnohé bylo lákavé. Ne však pro trpaslíka. Jeho srdce bije pro peníze a tak dost nevybíravým způsobem odmítne vesničanovu nabídku a rozhodne se zkusit štěstí v Malé Horce. Jak však ale víš, ani tam nemusíš pochodit.
Za to Fallan se na druhou stranu pomoct rozhodne. Zkusí ještě naposledy umluvit Garika ať neodchází a pomůže také. Z jeho slov je patrné, že mu není po chuti trpaslíkovo nevhodné chování. Žel Garik na slova není a snaží se Fallana chytnou za rukáv a odtáhnout ho pryč. Fallan se ale nedá a úspěšně se malému trpaslíku vytrhne ze sevření.

A v Garikovi bouchnou saze.

Zařveš, otočíš se na Fallana a pokusíš se mu zasadit ránu pěstí, ale mineš. Tím jak Fallan vynaložil úsilí se ti vytrhnout, odklopýtal dál, než sis myslel a odhadoval. To ti však nikterak nevadilo, a řval si dál.

[or][b]"TAK A DOST!"[/or][/b] zaburácí hluboký hlas, který tě Gariku hravě překřičí. Dokonce je možné, že i nánosy sněhu padli z větví na zem. Pár kroků a je hned u vás. V ruce stále drží sekeru, ale ne v pohotovostní poloze. Prostě ji drží. Z jeho pohybů je i laikovi jasné, že ji nemá v úmyslu použít. Zamračí se na vás a znovu promluví. Rozčilený je stále, ale alespoň už nekřičí. Ale respekt vám nabudil dostatečně, i tobě Gariku.
[or][b]"Tak a dost, oba dva. Nevím vo co ti de Gariku, ale tady tvůj přítel žádnou slávu nenajde,ani hrdinství, jen by mi pomohl vodtahat větve. Baže! Jak já to tahání větví nesnáším! Za teplou polívku do žaloudku. A když to mezi přáteli dělá takovej problém, tak žádnou pomoc nechcu. A teď děte! V lese má bejt ticho a klid!"[/or][/b] posledních pár vět pronese pěkně naštvaně. Očividně to co se mu odehrálo před očima se mu vůbec nelíbilo. [or][b]"Díky za nabídku pomoci Fallane, ale měl bys jít tady se svým přítelem. V lese se není radno rozdělovat."[/or][/b] Na Fallana kývne s nepatrným úsměvem a na Garika se jen studeně podívá. Jako rozloučení to stačilo. Odvrátí se od vás, a začne se věnovat zas jen své práci.

A co vy? Díky Jackově křiku vaše hlavy vychladli a je čas si promluvit. Uděláte to na místě? Na cestě do vesnice? Nebo někam jinam?

*********************
Takže pánové, to co jste tu začali předvádět se mi nelíbí. Prosím, pokud máte spolu problém, vyřiďte si to mimo Q. Ale vaše postavy, mají být přátelé... Máte to tak napsané v historii (takže tvrzením, že hrajete své RP si tohle neobhájíte!). Takže prosím pokračujte v rámci hry, protože držet se hry je nejlepší pro vaše RP. To platí hlavně pro tebe Gariku.

Souhlasili jste s mými pravidly, tak se jich prosím držte.
Omlouvám se za zdržování, osobní problémy.

[b]Garik[/b]
Kvalita - 6,5
Zkušenosti - 3,2

[b]Fallan[/b]
Kvalita - 2
Zkušenosti - 2
Vylarr29. Ledna 2020 22:07:45
******
Kucí?
Silchas29. Ledna 2020 22:13:36

*********************
*********************
Já počkám na Mihaie *40* nechci psát pořád první *3*
Aktuální počasí29. Ledna 2020 22:13:36
otext
Mihai6. Února 2020 11:30:17

*********************
Pardon pardon nastokrát, vůbec se nějak nedokážu dostat k IFu. V práci ho mám blokovaný a doma není kapacita. Ale zkusím to nějak sesmolit.
Mihai11. Února 2020 09:16:52
Celá nastalá situace je špatně. Místo tho, abysme pomohli Jackovi, hádáme se a on mě chce dokonce i mlátit. Nechci se přát a tak jen uhýbám. [I]Co to do něj vjelo? To chce místo teplýho jídla jíst sních? Hlupák.[/I]
Už sem pevně rozhodnutý nechat Garika jít kam chce, ale Jack se do toho vloží a seřve nás. Teda hlavně Garika. Mě dokonce poděkuje za ochotu. A dá mi důležitou radu.
[OR][B]Je to sice poděs, ale máš pravdu. Samotnýho ho nemůžu nechat jít. Promiň, že ti nakonec nepomůžu.[/B][/OR]

Protože Garik to všechno spískal, nechám ho, ať on určí kam dál. Nechci se s ním zase hádat, za to mi to nestojí.
***********************************
Hele, nějak mi to nepřijde, že bych nehrál RP. Chtel jsem pomoctt, což odpovídá mímu přesvěčení. To Garik se do mě pustil. Kazí mi tím hru a moc mě to nebaví.
Silchas14. Února 2020 20:19:12
Sem hodně nasranej a dyž si chci vybít zlost na tom přitroublim děcku, má tu drzost že eště uhne. A pak, dyž se spravedlivě rozčilim a začnu řvát na teho pomatence, tak ten vobrovskej Jack, nebo jak se sakra menuje, na mě zařve. Tak jako ztichnu, ale néé proto že von řve. Dyž pak začne poučovat, enem si založim ručiska na hrudi a s cynickym úsměvem na rtech (mám fousy, takže stejně hovno vidí) si toho vobra měřim vod zhora dolem a zase zpátky.
Dyž se pak vod nás votočí, vodcházim rozlobeně pryč a neřešim esli hlupák… [I]jo to je dobrý, lepčí než človíček… pude se mnou. Esli nepude, ať třeba zmrzne, co mě je po něm? Chci pivo, dlouho sem neměl pivo a to mě rozčiluje. [/I]Rozčiluje mě taky zatažená vobloha a funění človíčka co se snaží se mnou, nasranym trpajzlíkem držet krok. Mlčim, nemám mu vůbec co říct a nejradši bych na něj nepromluvil vůbec… a furt to ve mně vře.
Dyž mě pak už skoro dožene, prudce zastavim, vytáhnu sekeru a než stačí cokoli udělat, zařvu a se slovama: [OR][B]"Nechej mňa! Musim si na něčem vybít zlost!"[/B][/OR] se rozeběhnu proti nejbližšímu stromu do kterýho začnu vší silou co enem mám třískat. Dyž si pak konečně vybiju tu zlost du dál do vesnice. [I]Ale furt ho mám za zadkem sakra…[/I]

*********************
Fallane dybys nebyl tak hloupej a neřešil hovadiny, třeba by tě to bavilo víc. Vostatně já s tebou nikam nechtěl, stěžuj si PJi, ten mě donutil se s tebou tahat.
Vylarr5. Března 2020 22:08:14
Rozhodli jste nešvar mezi vámi vyřešit mlčky. Už je to pár chvil, co jste také ukázali Jackovi záda a vydali se po cestě dál. Směrem, kterým vám Jack pověděl, že vás čeká vesnice. Garik si to štráduje po cestě jako první, hned za ním Fallan. Možnému náhodnému pozorovateli se to snad může zdát komické. Protože, když se Fallan svými dlouhými kroky přiblíží ke Garikovi, ten paličatě zrychlí a doslova popoběhne zas o kus dál dopředu. A takhle se to opakuje. Dokud agilnímu trpaslíkovi nedojde trpělivost. Když se tak stane, jen křikne na Fallana ať se kouká držet stranou a rozeběhne se k okraji cesty.

Vybral sis Gariku první strom cos uviděl. Poctivý, obrovský smrk. Možná byste ho s Fallanem ani neobejmuli, kdybyste se chytli za ruce a objali strom. Několik hrubých ran, které vedla jen tvá zuřivost, ale nenapáchala téměř žádnou škodu. Jen pár záseků v relativně měkkém kmeni. Smrk je v dobré kondici, žádná souška, co sklátil Jack. Cítíš tupou bolest v pažích a jemné brnění v dlaních, to jest od nárazu sekery a odporu dřeva. V mrazivém dni, ti stoupají od vousatých úst chomáčky kouře. Dá se říct, že spokojeně oddychuješ po výbuchu vzteku. Pokud zkontroluješ stav své sekery, nenajdeš na jejím ostří žádný kaz.

Fallan celý výstup sledoval v uctivé vzdálenosti. Ani zbloudilé třísky, od zuřivého trpaslíka, k tobě nedolétli.

To jestli se na sebe podíváte a snad se dáte do hovoru nebo opět jen budete mlčky pokračovat po cestě do vesnice, se už nedozvíte. Po Garikově výstupu, je zas všude klid a vzduch kolem vás naplňuje jen jeho hluboké sýpání, uslyšíte dusot kopyt. Díky sněhu velmi tlumený. Takže případný cizinec musí být velmi blízko. Než se nadějete, vyjede zpoza zátočiny, kterou jste jen před pár okamžiky sami prošli, jezdec na koni. Je jasně vidět, že má naspěch. Ale jen co vás spatří, u okraji cesty bleskurychle zpomalí a zastaví vedle vás s hlasitým [or][b]"Prrr!"[/b][/or] jeho kůň, hnědák z dobrého chovu - co můžete lajcky zhodnotit, zhluboka frká. U tlamy má náznaky pěny, v mrazivém vzduchu, sálá z jeho těla pára. Očividně byl velmi hnán. Jezdec, průměrný, tuctový muž s tuctovým obličejem. Asi ve středních letech, lehce oholený. Nemá na sobě nic výrazného. Obnošené, avšak kvalitní šaty, koženou čapku a rukavice. U pasu mu visí tesák. Rychle vás shlédne pohledem. Každého za pár vteřin. Vždycky se ale na moment zastavil u vašich zbraní a usmál se.

[or][b][u]"Výborně, výbnorně. Dobrodruzi. A takhle brzy, to bude mít pán radost."[/or][/b][/u] drmolí si pod nosem. Sotva jste mu rozuměli. Ale než jste na to jakkoli stačili zareagovat, pokračuje. Už přímo k vám. [or][b]"Právě vás hledám! Můj pán mě poslal pro pomoc! Jel jsem pro ni do vesnice! Ale to by trvalo o dost dýl, ještě že sem našel vás!"[/or][/b] a posunkem ukáže směrem kupředu, tedy do vesnice, do které jste měli namířeno vy sami. [or][b]"Mému pánovi se ztratil syn, potřebuje ho pomoc najít. Samořejmě, slíbil šťedrou odměnu. Hlavně rychle, rychle!"[/or][/b] Naléhá na vás roztěkaně. Je vidět, že by nejraději otočil koně, a pelášil nazpět se zprávou, že vede pomoc.***********
Jak jsem psal naposledy, uklidněte se. Žádný vulgárnosti pod čárami! To platí hlavně pro tebe Gariku, nejsi v tomhle dobrodružství sám. Pokud se ti moje pravidla nelíbí (mimochodem, na začátku Q si s nimi souhlasil), můžeme se dohodnout a já tě nahradím, a ty můžeš zkusit své štěstí jinde. Ale to je naprosto krajní řešení a já takové nechci. Nastal problém, a v nějakém rámci možností jsme ho vyřešili. Teď jsem vám v příběhu hodil kost, tak pojďme zas s chutí hrát, stejně jako na začátku! *6*[b]Garik[/b]
Kvalita - 6
Zkušenosti - 3

[b]Fallan[/b]
Kvalita - 4
Zkušenosti - 3
Silchas12. Března 2020 23:20:26
Vyberu si první strom co uvidim. Proč se taky moc rozmýšlet, chci ze sebe enem vymlátit zlost na teho tupce. A dyž pak skončim, po svým důkladnym výbuchu, jen spokojeně oddechuju a ani se nedívám esli sem na stromě zanechal ňákou škodu. Vostatně vo to mi nešlo. Pak se zas votočim na Fallana, zamračim se a vodplivnu si. Pak zase zasunu sekeru za vopasek a už už se chci vydat lesem dál, dyž zaslechnu dusot kopyt. [B][U][OR][B]„Kerej debil žene koně v týdle zimě?“[/B][/OR][/U][/B] zamručím pod vousy a položím vyzývavě ruku na sekeru v očekávání teho, co se bude dít dál.
Vo chvíli později z lesa vyjede ňákej vašnosta, kerej, jen co nás spatří, už brzdí koníka, kerej vočividně vypadá že mele z posledního. A jakmile koník zastaví, chlapík už si to žvaní, jakoby se nechumelilo. Ale vočividně nejni moc nebezpečnej, tak si enem založim ruce na hrudi a zachmuřim se. Jakmile řekne že ho máme následovat, nejrači bych mu sekerou polechtal ten jeho ksycht, ale zas by na mě hulákal ten tupec co de se mnou a to nemám za potřebí. [OR][B]„Pomalu pomalu, vašnosto! Prvně chci vědět co seš doprdele zač a co z toho budu mít? Ono se taky može velmi dobře stát, že výhodnější pro mě bude, jebnout tě sekerou do lebeně, vobrat vo poslední grošík a koníka pak někde střelit!“[/B][/OR] Zazubim se, výhružně zakoulim vočiskama a důsledně pohladim čepel sekery. [OR][B]„Nebo ho možná sežeru, už tak vypadá že ti brzo pojde.“
[/B][/OR]
Mihai17. Března 2020 11:13:23
Úplně nechápu Garikův výbuch vzteku. Postrádám motivaci, důvod. Snad jen horká povaha jeho rasy je příčinou, že podsaditý vousáč teď mučí nesčetnými údery mocný kmen vzrostlého smrku.
Stojím opodál hned ze dvou důvodů. Odletující třísky mívají škodolibou a záludnou vlastnost zabodávat se do tváří čumilům a potom nechci, aby se trpaslíkova pozornost přesunula ze stromu na mou maličkost.
Když Garik skončí a vypadá to, že místo ničení ho víc zajímá stav ostří jeho sekyry, nadechnu se, abych něco řekl. Sám nevím, co říct. Prostě jen něco. [I]Co by se asi tak hodilo říct, abych tím nepopudil čerstvě vybouřeného společníka? Možná bude lepší nechat to ne něm.[/I]
S touto myšlenkou zase hvízdavě vypustím vzduch nabraný do plic. Garik na sebe nedá dlouho čekat, ale jeho slova nejsou tím, co bych očekával. Vlastně až díky nim mi dojde, co je ten zvuk, který se mi snažil dostat do pozornosti a který jsem vytrvale ignoroval ve snaze vymyslet, jak zahájit rozhovor a nenaštvat Garika.
Nově přibyvšího jezdce nechám v klidu předložit jeho nabídku a Garik...
[I]Zatrolený Garik, kdyby radši nechal mluvení na mě. Copak nevidí, že máme další možnost nabídnout někomu své služby? Vlastně ani ne nabídnout, ona už po nich poptávka je![/I]
[OR][B]Ctěný pane,[/B][/OR] oslovím jezdce, když Garik dokoulí očima. [OR][B]Odpusťte mému společníkovi nevybraný jazyk. Nicméně má pravdu, alespoň v těch nejhrubších rysech. Dokud se nedozvíme, kdo je tvůj pán, okolnosti zmizení jeho syna a[/B][/OR] pohlédnu na Garika a s mírným povzdechem pokračuji [OR][B]ano, i nějaké řekněme přiblížení toho, co se myslí onou štědrostí, nikam se nepohneme.[/B][/OR]
Během své řeči si prohlížím jak jezdce, tak i koně. Podle hnědákova stavu odhadnu, že muž má opravdu naspěch a že záležitost nesnese moc odkladu. Ve skrytu duše zadoufám, že tahle drobnost unikne Garikovu zraku a že nebude chtít licitovat o výši odměny. [I]Ono by se totiž mohlo snadno stát, že bude stunu trpělivosti jezdce napínat tak dlouho, až praskne a my místo práce a odměny budeme mít leda tak smůlu a jezdec si zajistí pomoc ve vesnici. Vlastně vždyť vesnice je jen kousek, pokud tedy mohu věřit dřevorubci Jackovi.[/I]
Jezdci věnuji větší pozornost. Šat, byť kvalitní, nese známky opotřebení. Vypadá spíš účelně než honosně. Ozbrojen není nijak výrazně. Pokud bych si měl představit posla, vypadal by asi nějak takhle. Možná jen v mých představách by měl knír nebo plnovous. Jeho příběh zní uvěřitelně, jeho výraz i stav koně ho jen potvrzují. Jestli se někde v tomhle bílém pekle ztratilo malé dítě, je naší povinností ho zachránit i bez odměny.
[I]Gariku, hlavně to, prosím, nepokaz jako posledně.[/I]
*****************************************
Hele, je to takhle lepší? Poprosil jsem bráchu, jestli by mi s tím nepomohl.
Vylarr19. Března 2020 21:49:52
Na vaši zdrženlivost jen netrpělivě mlaskne. Ale je na něm poznat, že vaše připomínky uznává. Není to kdejaký moula z chlívku. [or][b]“Máte samozřejmě pravdu, omlouvám se. Mluvil sem ve spěchu a téměř bez dechu. Jsem na cestě už několik hodin a odpočinku sem měl pomálu.“[/or][/b] omluví se vám, a to celkem zdvořile. Dokonce pokyne rukou v omluvném gestu.

Garikovu výhružku přejde s klidem, jako by byl na podobný chování zvyklý. Nebo jen prostě zná trpaslíky. Kdo ví. [or][b]“Kde pak pane, tady hnědáka nikdo jíst nebude.“[/or][/b] usměje se na tebe a poplácá koně po krku. Poté se otočí na Fallana a pustí se do řeči. Nejdřív si ale v sedle poposedne a uvelebí se. Nejspíš známka ztuhlých, unavených nohou.

[or][b]“Abych se tedy představil, jmenuju se Marek. Jsem podkoní ze statku pana Failona, je to necelý den pěšky odtud. Omlouvám se, neznám podrobnosti, pán si mě zavolal, řekl ať seženu nějaký dobrodruhy nebo skupinu vesničanů, že potřebuje pomoc najít syna, který se ztratil v nedalekém lese. Podrobnosti neznám, musel sem spěchat, ale řeknu vám, mezi námi, tedy služebnictvem, se povídá, že tam straší. Nikdo se k tomu lesu moc nehrne.“[/or][/b] a celý nervózní čeká jak na to budete reagovat. Víc informací bohužel nemá. Byl vyslaný ve spěchu a s jasným heslem, spěchat!

[or][b]“Pokud s tím tedy budete souhlasit, musím vyrazit na cestu a zpravit pána, že jste na cestě. Co se odměny týče, slíbil, že bude vysoká a štědrá. Za rychlost prý zaplatí.“[/or][/b] dodá snad nejdůležitější informaci pro uši všech dobrodruhů na světě.********
Výborně kluci! Tak se mi to líbí *6*
Fallane, ano je to mnohem lepší! *6*[b]Garik[/b]
Kvalita – 6
Zkušenosti – 3

[b]Fallan[/b]
Kvalita – 8
Zkušenosti - 4
Vylarr24. Března 2020 10:42:17
***
Pojďme kluci *6*
Silchas2. Dubna 2020 20:16:44
To chlapisko mluví, ale co haleká mě zajímá enem v nejmenčím. Přece jen chtěl sem do vesnice a přijde si sem ňákej… a co to vlastně je? A dyž i řekne co je, tak se neudržim a votevřu pusu dokořán, jen abych se následně začal řehtat na celý kolo, div nevyplašim koňa.[OR][B] „Ha, tak ty seš štolba? Slouha?! Nicka? A jakpak ses mladej, ty, štolba, zmoh na tak pěknýho koníka?“[/B][/OR] Vyzývavě mlasknu a ruka mi sjede blíž k rukojeti sekery, kerou povytáhnu zpoza vopasku. [OR][B]„Podle mě seš prachsprostej zlodějíček co vokrad svýho pána vo pěknýho koníka.“[/B][/OR] Zazubím se a povytáhnu i druhou sekeru, přesouvaje se tak abych lépe viděl, jak na jezdce, tak na koně a zároveň moh hezky pěkně zamířit. [OR][B]„A eště lepčí, seš členem ňáký tlupy banditů a teďkonc se nás snažíš nalákat do pasti!“[/B][/OR] Zazubím se a tasím sekeru, zatím však neútočím. Vyčkávám Markovi reakce. A Fallana kryju vlastním tělem. Přece jen, sem ho jednou zachránil a zvyk je kurva zvyk.
Aktuální počasí2. Dubna 2020 20:16:44
otext
Rowenna5. Dubna 2020 17:05:48
*******************************************
My jsme, Vylarre, byli spíš ve spojení na messengeru, kde jsme řešili organizační záležitosti týkající se výcviku, ale pro úplnost napíšu i sem.
V tuhle chvíli si myslím, že už zbývá jen jediné, dostat se k boji. V testu jsi dokázal, že umíš vést souboj podle pravidel, ovšem on je celkem kumšt ten boj pak popisovat a vést.
Takže tví hráči potkají v tuhle chvíli buďto nepřátelské CP nebo bestii (ať už to bylo v questu v plánu nebo ne, tohle můžeš klidně vytrhout z kontextu, jde jen o souboj). Důležité je, že PJ i hráči píšou v kolovém systému, čili všechno, co napíšou do příspěvku, se odehraje během deseti vteřin.

Nevím, jak je teď na tom Mihai s časem, ale kdyby nemohl psát, buďto piš za něj nebo mi stačí, když bys mu jen ve svém příspěvku "odpovídal" (např. Fallan se rozhodl zaútočit zleva. Ovšem Godzilla si tě všimla.. atd atd.) To je na tobě. Omlouvám se, že nemám kapacitu, abych se zapojila, ale chodím normálně do práce a vzhledem k tomu, kolik lidí je doma, mám 3x víc práce.

Co se hodnocení týče, místy bych byla přísnější, ale to ti pak půjde se skutečnými hráči samo. Já si osobně myslím, že čím víc podnětů PJ hráčům dá, tím víc reagují a tím jsou taky jejich příspěvky lepší. Jinými slovy čím lepší PJ, tím kvalitnější má hráče *6*

Tak můžem na ten souboj, pak si ještě popvídáme o odměně a povím ti něco k podkladům po skončení questu *6*
Vylarr6. Dubna 2020 19:48:24
Nervozita Marka přešla i na jeho hnědáka, který neklidně pofrkává a hází hlavou. Očividně si již odpočal, nabral síly a může dál běžet. Ten kůň je opravdu z dobrého chovu. A Marek svým chováním a vystupováním také dokazuje, že ač je pouhý sluha, ví, jak jednat s lidmi. [or][b]“Ano, chovám pro pána Failona koně.“[/or][/b] Ač ho Garik označil za nicku, pouhého sluhu, Marek je očividně na svou práci patřičně hrdý a tvoje slova ho nevyvádí z míry. Ani v nejmenším. [or][b]“Ale to jsem vám už říkal, pane trpaslíku.“[/or][/b] Dodá zcela bezbarvým hlasem.

Když se rozhodneš tasit a popojít k němu blíž, Marek lehce cukne s otěžemi a hnědák odtančí několik kroků zpátky. [or][b]“Dobře, že jsi opatrný pane trpaslíku. V tomhle kraji není zrovna bezpečno. Ale dávám ti své slovo, že mluvím pravdu.“[/or][/b] Řekne s úsměvem, ale s nepatrným napětím v hlase. Po zuby ozbrojený trpaslík, a ještě podezřívavý mu opravdu není po chuti. Chvíli přemýšlí a zaloví ve váčku u pasu. [or][b]“Tady máš a slibuji vám, že pan Failon za pomoc svému synovi zaplatí mnohem víc.“[/or][/b] Hodí ti pár stříbrných. Než ale stačíc cokoliv udělat, ozve se Fallan, který si nyní stoupá vedle tebe. [or][b]“Věřím, že mluví pravdu Gariku.“[/or][/b] A protože Marek je dál, ještě ti pošeptá. [or][u]“Kdyby nás lákal do pasti, jak ty říkáš, určitě by byl více nervózní. Věř mi, vyrůstal jsem ve městě a tohle chování poznám. Navíc, kdyby byl nějakej bandita, tak by určitě byl víc potrhanej a určitě by neměl tak kvalitního koně. Koukej se, ten hnědák je už v pořádku, a to před chvíli vypadal vyčerpaně.“[/or][/u] Zkouší na tebe argumentovat. Pak se otočí zpátky k Markovi a dodá. [or][b]“Vyřiďte panu Failonovi, že mu přijdeme na pomoc. Mé jméno je Fallan a tohle je můj přítel Garik. Omlouvám se za jeho podezřívavost, ale jak jste sám poznamenal, tento kraj není zrovna bezpečný.“[/or][/b] Marek se jen usměje, kývne. [or][b]“Dobře, děkuji moc! Dám vaše jména ostatním sluhům, když se představíte u dvora, ihned vás zavedou k panu Failonovi. Pokud si pospíšíte, do večera na statek dojdete. Já pojedu napřed a oznámím panu Failonovi, že pomoc je již na cestě.“[/or][/b] Pokyne vám rukou na pozdrav, otočí hnědáka a cvalem utíká odkud přiběhl.

Fallan se na tebe podívá Gariku a řekne. [or][b]“Tak jdeme Gariku, budeš mít mince na pořádný pití.“[/or][/b] A pomalu vyrazí za poslem. Dohonit ho ti nebude dělat žádný potíže.

Chvíli jdete, a když míjíte místo, kde jste vešli na cestu od vesničana Jacka, uslyšíte známý hromový hlas. [or][b]“Nech ji bejt ty neřáde!“[/or][/b] Je to křik, ve kterém je směsice zloby, ale hlavně strachu. [or][b]“Co to je? Co se to děje? Co se mu stalo?“[/or][/b] Zvolá Fallan a nečekajíc na Garika se rozběhne směrem k Jackovi. Pokud pohlédnete dolů, můžete ve sněhu spatřit ještě vaše stopy. A některé další…

Dobíháte na malou mýtinku, kde je téměř vše stejné. Jack s dřevorubeckou sekerou, dřevěný vůz i statná kobyla. Co je však jiné jsou tři postavy navíc. Jsou útlé, vysoké kolem půl druhého sáhu. Mají zelenou šupinatou kůži, podobnou hadí. Na zimu, která teď panuje, jsou oblečeni velmi spoře. Všichni mají otrhané kalhoty, prošoupaný boty a umouněný kazajky. Co je však důležité, goblini jsou ozbrojení. Jeden má luk a stojí na druhé straně mýtiny, zbylý dva mají meč se štítem. Jeden se handrkuje s Jackem, druhý se snaží odvázat kobylu od stromu. [or][b]“Říkám, nech ji bejt ty šmejde! Au!“[/or][/b] Zařve Jack na goblina, který stojí u kobyly a mezím ho ten co stojí u něj řízl no stehna. Je to jen mělká rána naštěstí. Jack se zuřivě, ale neohrabaně rozežene po goblinovi, ten však uskakuje stranou v divokém úšklebku. [or][b]“Dělej! Zabí ho! A ty uš vozvaš tu koňu!“[/or][/b] Křičí goblin s lukem. Ale jen co si vás všimne, otočí se na vás a zvolá. [or][b]“Stát, ahni kvok dál!“[/or][/b] A vidíte, že se připravuje ke střele.


*******
Vítejte ve svém prvním boji! Hrajeme teď v kolovém režimu, tj. popisujte jen to, co byste stihli udělat za jedno kolo (cca 10 sekund).

#vycvik_boj1.jpg#

[b]Garik[/b]
Kvalita - 5
Zkušenosti - 3

*************
Dobře Row, po očku to tedy sleduj a snad mi to tedy půjde :) Btw. já taky chodím normálně do práce *40*
Mihaiovi dám čas, uvidíme jak to dopadne, kdyžtak to dám za něho :)
Silchas10. Dubna 2020 20:42:41
Tak tam tak stojim uvažuju esli teho „podkoního“ jebnout do lebeně a z jeho koně uklohnit dobroučkou pečínku, zatímco se slova zas chopí podkoní, kerýmu (jak taky jinak) hnedkonc notuje Fallan. Hlavou se mně teho honí hodně.[I] Kdo je kurva Failon? Vůdce tý bandy? A tendle jel pro kořist… bude nejprohnanější, nebo nejblbější.[/I] Jak tak čumim na teho chlapa, ten, jakoby se nechumelilo, mně hodí pár stříbrnejch, jakobych byl ňákej žebrák. [OR][B]„A hen si mňe nasral!“[/B][/OR] Skoro zařvu a vyjdu dopředu, se sekerou připravenou, zarazit mu ji kamsi, kde ho to bude sakra bolet.
Ale to už mně do cesty skáče Fallan a veškerá sranda je v prdeli. Zamračim se teda na Marka (i na Fallana, proč vlastně ne) a povodejdu kus dál, kde se vopřu vo strom, zasunu zbraně, založim ruce na hrudi a poslouchám je tak na půl ucha. [I]Kurva jakou já mám žízeň. A pivo v nedohlednu…[/I] Ty dva se teda chvilku dohadujou, vostatně voba sou lidi, a pak Marek pobídne koně a žene se dál. [OR][B]„Heh, ten koň mu pojde.“[/B][/OR] Pronesu posměšně dyž nám zmizne z dohledu. Mám vzteka na Fallana, ale kurva má recht, nemáme teho moc a pár grošíků by se hodilo. Jen teda zahučim a du za nim.
A ujdeme kus dál, dyž slyšíme hlasy z tý mýtiny kde sme nechali toho dřevaře. A Fallan, jak taky jinak, se žene za tim. [OR][B]„Počkej kurva!“[/B][/OR] Zařvu, málem se přerazim na sněhu, zatímco vytahuju sekerky a snažim se dohnat človíčka. [OR][B]„Stůj doprdele! Nevíme co tam je!“[/B][/OR] No jak jinak Fallan neposlechne a žene se na mýtinu. Sem mu v patách.
Ten pohled co uvidim, no vlastně to ani moc neřešim. Projeví se ve mně můj starej válečnickej duch a já zareaguju naprosto automaticky. Lukostřelec, kurva. Přehmátnu na sekeře, aby se mně s ní líp vrhalo a švihnu ji hnedkonc po tom s lukem a doufám že se trefim do mozečku. Druhou sekeru pak přehmátnu do vobou rukou a rozeběhnu se proti temu na severozápadní straně mýtinky. [OR][B]„ZHEBNI ZRŮDOOO!!!!!“[/B][/OR]
Mihai14. Dubna 2020 21:04:11
Pohled, co se mi naskytne při vběhnutí na mýtinku, mě na chvilku paralyzuje. Naštěstí se nejedná o střet nějakých dvou stran, kde bych nevěděl, komu pomoct, kdo je v právu. Tady je to jasné. Jack je místní a jen tu kácí dřevo, kdežto ti druzí jsou goblini, nečisté zrůdy. Povšimnu si, že Garik konečně dělá něco správného a přidám i svou troškou do mlýna. Vida, že Garik se zaměřil na střelce, usoudím, že nejlepší bude napadnout jednoho z těch dalších.
[I]Ten u koně, nebo u Jacka? Ten u koně má ruce plné odvazování, takže bych mohl mít výhodu. Na druhou stranu ten druhý přímo ohrožuje Jacka, dokonce ho i zranil. A lidský život je to, co se počítá víc. Navíc když budeme s Jackem útočit na jednoho, nestačí se bránit nám oběma, snadno ho udoláme a budeme se moct zaměřit na toho zbývajícího.[/I]
Tasím široký meč, pevně uchopím štít a rozeběhnu se na toho goblina, který dotírá na Jacka. Koutkem oka vidím, že Garik se šel věnovat tomu u koně.
[OR][B]Za pravdu a lásku![/B][/OR] vzkřiknu motto svého rodu a začnu rozdávat trochu té lásky svým mečem.
*********************
*********************
Dejme tomu, že hráč Fallana napsal i nějaké ty příspěvky reagující na předešlou situaci, v rámci úspory času (kterého se mi teď fakt nedostává) jsem se přesunul rovnou k boji.
A ze stejného důvodu neprasím Fallanovou demencí ve stylu "odehraju tak pět kol v jednom příspěvku. Oooops"
Silchas15. Dubna 2020 10:36:59

*********************
Tak PJi píšem nebo ne? Rozbil sem mu teda tu hlavu?!
Vylarr15. Dubna 2020 22:53:06
A je to tu. Poté co jste vběhli na známou mýtinu a viděli co se tu odehrává, hned jste měli jasno co udělat. Jistě, každý z jiných pohnutek. Garik, který je válečník každým coulem a goblina vidí jako zrůdu. Fallan, oproti tomu chce zachránit vesničanův život. Oba se rozběhnete směrem ke svým vybraným nepřátelům.

Garik si vybral za cíl lukostřelce, nedbaje jeho varovného výkřiku. Ten se nerozpakuje a střílí po tobě, ve stejnou chvíli jako ty si po něm hodil jednou svou sekerou. Zdá se, že ho tvůj přímý útok překvapil. Šíp vypustil moc brzy a ten neškodně proletěl těsně nad tvým ramenem. Zato tvá sekera, která se ve vzduchu stihla jen jedenkrát protočit, se s velkým mlasknutím zabořila goblinovi přímo mezi oči. [or][b]“Chrrr“[/b][/or] Za tohoto zvuku vidíš jak se goblinova hlava, pod nárazem vyvrátila dozadu a mrtvola s sebou plácla do sněhu na záda. Z ochablých prstů mu přitom vypadl luk. Bylo to umění? Či jen šťastná rána? Na to se už nikdo ptát nebude. Goblinní lučišník je mrtev.

Fallan pospíchá na pomoc Jackovi. Když tě goblin vidí přibíhat, pustí Jacka z hlavy a otočí se k němu zády, ten ale nejeví ochotu ti nějak pomáhat. Očividně ho rána, kterou schytal dosti zaskočila a vyhnala tak hrdinské choutky z jeho mysli, ostatně, je to pouhý sedlák. Přibíháš k němu, ale goblin útočí jako první. Což tě lehce překvapilo a nestihl si zvednout svůj štít včas, a tak tě goblin škrábl špičkou meče do ramene. Na nic však nečekáš a zuřivě mu tuto bolístku oplácíš. A trefuješ ho na stejně místo jako on tebe, pěkně vedená rána nad štít, přímo do ramene. Tvoje rána byla prudší, přesnější. Goblin vztekle zavrčí. Vidíš, že rána dost krvácí.

Třetí goblin, se přestane zajímat o kobylu a běží v ústery Garikovi. V rukou drží kopí.*****
Tak první kolo je za námi, Garik měl štěstí v hodu na útok, Fallanovi na druhou stranu kostky moc nepřáli. Ale to nevadí. Jedeme dál! Teď mi od vás stačí podčárovka co chcete dělat v dalším kole, tzn. opět časový úsek 10 vteřin cca *6*
Pozn. Gariku, pokud budeš chtít vytrhnout sekeru z hlavy mrtvýho goblina, přijdeš tak o možnost hodu na iniciativu, a tak se budeš případně jen bránit *4*
Pozn2. Fallane, asi tam máš překlep. Na konci příspěvku si napsal, že Garik šel na goblina u koně. Přitom uprostřed příspěvku máš správně napsáno že jde po střelci. *44* Jen kosmetická úprava *6*
Jinak až bude po boji, shrnete boj v hezkém RP příspěvku, souhlasíte? *6* Dle mého názoru nemá smysl psát RP příspěvky, které by se týkali jen jediného kola *4*


Mihai, to je v pořádku *6* Dovolil sem si jako PJ, to něco málo, co se stalo odehrát za tebe, takže tvůj příspěvek jako napojení rovnou na aktuální situaci(boj), je v pořádku *40*

[b]Garik[/b]
Kvalita – 7
Zkušenosti – 4

[b]Fallan[/b]
Kvalita – 6
Zkušenosti - 3


Silchas16. Dubna 2020 13:09:32

*********************
No jak sem řek, mám tu sekeru, tak se rozeběhnu k tomu s kopim, ten jakmile po mě bodne tak uhnu, chytnu kopí a přitáhnu si goblina blíž, čímž se mně dostane na dosah sekery a tam ho už rozsekám.
Mihai17. Dubna 2020 08:56:03
*************************************
Citace:
Druhou sekeru pak přehmátnu do vobou rukou a rozeběhnu se proti temu na severozápadní straně mýtinky.
Garik opravdu po vyřízení střelce. To jen na okraj, že číst umím *4*

*************************************
*************************************
Mihai: vím, že normálně to PJ nepíše, protože každý hráč si to najde u sebe v deníku, ale tady jaksi tahle možnost není - za kolik životů dostal Fallan zásah?
Vylarr17. Dubna 2020 23:08:16
Fallan je svým zásahem povzbuzen natolik, že na nic nečekáš a útočíš prakticky okamžitě. Goblina si rychlým útokem zaskočil, a tak zvedá instinktivně štít. Vysoko, příliš vysoko, stočit pro tebe ránu níž je hračka. Způsobil si mu širokou sečnou ránu na stehně. Ten jen vztekle zavrčí a vrhne se po tobě, jeho ráně však jen nastavíš svůj štít a odhodíš ho od sebe. Zdá se, že boj nebude mít již delšího trvání.

Po svém bravurním hodu, kterým si prakticky rozpůlil hlavu goblina jak meloun, si všímáš, že třetí goblin, který do této chvíle obtěžoval kobylu, jde po tobě. V obličeji má mstivý výraz. Byl ten lukostřelec snad jejich vůdce? S jednoruční sekerou, kterou teď držíš obouruč, jdeš proti goblinovi, který má na tebe namířené kopí. Divoký úšklebek gobilna značí, že si je vědom své výhody. Má delší zbraň, a tak na tebe útočí dřív, než ty se vůbec dostáváš na dosah. S krátkou sekerou toho moc nezmůžeš. Ostří kopí se ti zabodává doprostřed stehna. Přesně v místě, kde ti končí kroužková košile! Rána je hluboká, bolestivá, ale naštěstí netrefila tepnu. Tvůj zuřivý odvetný útok by byl devastující, ale goblin ti do cesty tvé sekery vložil ratiště kopí. Pomohlo mu to, trochu. Takhle se tvá zbraň svezla po kulatém dřevě a zanechala ošklivé zranění na jeho předloktí.

Boj pokračuje, nic není rozhodnuto. Všichni krvácíte, i Jack, který se zatím nijak nezapojuje.

*******
Takže další podčárovku prosím *6*
Fallane, máš pravdu, omlouvám se ti. Má chyba *6* Měl sem upozornit Garika.Mihai, vidíš. To sem si mohl uvědomit. Zasáhl tě za 2 životy a teď ti neubral nic. Tudíž máš 9/11 hp.
Silchasi, tobě ty kostky opravdu nepřáli. Dostal si za 5 životů. Tudíž máš 8/13 hp.


Pozn: Fallanuv goblin vypadá špatně, zatímco Garikův goblin vypadá pořád celkem v pohodě *76*
Aktuální počasí17. Dubna 2020 23:08:16
otext
Silchas18. Dubna 2020 11:28:18

*********************
Inu, biju ho dál *1*
Mihai18. Dubna 2020 14:31:18

*********************
Nemám čas všímat si druhého goblin a zkouším dorazit, nebo aspoň vyřadit toho "svého". Nemusím ho nutně zabít. Jakmile přestane představovat nebezpečí, nechám ho být.
Vylarr18. Dubna 2020 19:50:39
Fallan vidí, že svého protivníka celkem zřídil, a tak proč ho zabíjet? Nějaké informace z něj přece jen mohou kápnout. Když jste přiběhli na mýtinku, slyšeli jste jednoho z nich mluvit, takže šance na informace či něco jiného skutečně existuje. Goblin je díky svým zraněním pomalý, tuze pomalý. Lehké potočení zápěstí a plochou ranou meče trefuješ goblina do spánku, ten na tvůj útok nestihl jakkoli reagovat, a tak jen vidíš, jak se mu oči protočili vzhůru a skácel se na záda jak podťatý. [or][b]“Výborně!“[/or][/b] Zaburácí Jack, když vidí jak nepřítel před tebou klesnul. Nic méně, když se přiblížíš ke goblinovi, zjistíš, že tvůj plán vyšel. Je omráčený, nikoliv mrtvý. Tedy zatím.

Goblin na Garika útočí znovu první. Tentokrát si na jeho bodnutí připraven, odrážíš jeho výpad stranou a teď se ti celý odkrytý vydal na milost a nemilost. Zaútočíš mu na hruď, ale goblin v poslední chvíli cukne stranou, a tak mu svým ostří jen přejedeš po levý straně hrudníku. Rána je vážná, hluboká, ale ne smrtelná. To ucuknutí na poslední chvíli goblinovi zachránilo život. Ale strach v jeho očích je zřetelný. Posměšný škleb je již dávnou minulostí.

*******
Takže Fallanovi se povedlo skřeta omráčit. Garik získal v boji nyní navrch, skřet sotva stojí na nohou.

Silchasi, Garik se útoku úspěšně ubránil, tudíž máš stále 8/13 hp
Mihai, tys svého nepřítele stačil omráčit dřív než mohl zaůtčit, takže i ty jsi na minulých 9/11 hp
Silchas18. Dubna 2020 19:52:09

*********************
Pokračuji, zničím tu potvoru *1*
Vylarr18. Dubna 2020 23:18:32
Garik se chystá dorazit goblina, ale zdá se, že ten má přeci jen tuhý kořínek. Na nic nečeká a překvapuje tě rychlým výpadem, bodnutím přímo na hlavu. Poslední, zoufalý útok. Ale ani nevíš jak, reflexivně trhneš hlavou ke straně, a tak ti hrot kopí rozřízne jen ucho. Tvář a krk ti zaplavuje teplá krev. Zranění bolestné, nicméně vůbec ne nebezpečné či ohrožující na životě. Ne ne, tohle goblinovi nevyšlo. A tak se jen rozeženeš po jeho hrudníku. Tentokrát goblin necukne ani nijak neuhne. Očividně veškeré své poslední síly vrhl do útoku. A tak, s uspokojivým mlasknutím, zarážíš hlavu sekery do masa. Slyšíš i praskot žeber. A tak, mrtvý goblin stále stojí, naražen na tvou sekerou, kterou stále držíš.

*******
Tak, boj je u konce *6* Díky dramatickým hodům to byl velmi zajímavé. Teď to prosím shrňte do krásného RP příspěvku. Opravdu se na to těším! *6*
Fallane, jak sem psal, „tvůj“ goblin je omráčený, je jen na tobě, co s ním teď uděláš *6*

M – Fallan skončil na 9/11 hp.
S – Garik skončil na 7/13 hp (to ucho bylo za -1)
Rowenna19. Dubna 2020 21:09:38
*******
Boj v podčárovkách je oukej, když je to takhle krátké. Horší by bylo, kdyby šlo o quest, kde by se primárně bojovalo a podčárovek by bylo moc. Ono při závěrečném expovém odměňování hráčů totiž záleží i na tom, kolik měli hodnocených příspěvků.
I když jde jen o dobu jednoho kola, nemusí být příspěvky hráčů úplně strohé. Zvláště když třeba při boji hraje roli prostředí, počasí, strategie, vztahy mezi postavami a tak.
Taaaak tě ještě poprosím o jednu bojovou modelovou situaci, tentokrát s tím, že ty i hráči budete psát klasické příspěvky *4*
Vylarr19. Dubna 2020 21:18:02
*******
Dobře Row *6*

Kluci, tím se pro vás ale nic nemění. Pořád chci ten RP příspěvek kde boj shrnete, tak jak sme se domluvili *6*
A potom uvidím, jestli na to nějak navážu příběhove dalším bojem nebo ten boj bude vytržen z kontextu. Dobře? *6*
Silchas19. Dubna 2020 21:19:03

*********************
hele fajn, ale chci plnej život *3* nepůjdu do dalšího souboje polomrtvej *1*
Mihai21. Dubna 2020 10:48:20
Boj na mýtině je poměrně rychlý. Jack se ukáže jako zbabělec a i když by od pohledu mohl holýma rukama rozlousknout goblinovu hlavu jako ořech, po mělkém škrábnutí vzdává boj a nechává mě v tom.
[I]Nevadí, aspoň se nemusím krotit a hlídat, abych nezasáhl spolubojovníka.[/I]
Mé myšlenky jsou zrádné, protože mě odvádí od boje a stačí trocha nepozornosti a zákeřný protivník ji využije. Syknu, když mou tuniku zbarví na rameni rudá krev. Oplácím mu stejnou mincí, jen jak se zdá, mně se rána povedla mnohem lépe. A hlavně, přebral jsem iniciativu.
Vyzkouším trik, naznačím nápřahem úder na stejné místo a když goblin zdvihne štít aby se kryl, stočím čepel bokem a seknu mu po nohách. Zásah je to pěkný a goblina viditelně zaskočí, takže jeho chabý pokus o odvetný úder s přehledem vykryji štítem.
Nechci goblina zabíjet, život je pro mě cenný dar a když to není nutné, nechci ho brát. Na poslední chvíli pootočím čepel meče směřující na goblinovu nechráněnou hlavu a břinknu ho naplocho. Ještě před úderem stěží stál, takže se není co divit, že se teď kácí k zemi.
Jack to hlasitě kvituje a já se rychle otáčím ke Garikovi. I tam je zjevně dobojováno. Omráčeného protivníka nechám ležet, své mělké zranění ignoruji, stejně tak i škrábanec na Jackově noze. Jdu se věnovat Garikovi a pomáhat mu s první pomocí po boji.
Goblina nijak vyslýchat nechci, ani neupozorňuji, že je jen omráčený. Chci mu dát šanci, aby to přežil a poučil se.
Aktuální počasí21. Dubna 2020 10:48:20
otext
Vylarr28. Dubna 2020 07:37:26

*********************
Silchasi?
Silchas28. Dubna 2020 10:05:02
Dyž vletim na mytinku tak to de hopem. Sekerky už mám v prackách takže pohoda. Jednoho, teho s lukem, zasranče jeden, jebnu rovnou do lebeně jednou ze svejch sekerek, kerou vrhnu z pěkný dálky. [OR][B]„Cha, zásah!“[/B][/OR] Pak už vidim jen dva. Fallan, ten se rozbíhá k jednomu, temu poblíž teho dřevaře, takže na mě zbejvá ten druhej. Tož se na něj rozeběhnu a přitom jak jinak pekně zařvu: [OR][B]„ZHEBNI ZRŮDOOO!!!!“[/B][/OR]
A hen ten zasranec má kopí. Tak k němu přiskočim, chci vyčkat než mě bodne, pak mu kopí chytnu a rozsekám ho, jenže ouha. Sem ňákej pomalej, asi sem se zadejchal či ten sníh moc klouže. No doprdele prostě nestačim uhnout a ten parchant mě bodne hezky do ramena. Tož zařvu něco na účet jeho matky, vyrvu si kopí z rány, což sakra bolí a přiskočim blíž, jenže ten zasranec je zas rychlejší. [I]Ha, tentokrát ne ty potvoro.[/I] Už vim co čekat tak nastavim netvorovi sekeru a vykryju tu zasranou ránu. Pak už enem přiskočim a seknu ho, první do nohy a dyž se zhroutí tak vyrvu sekeru, udělam pěknou otočku při který naberu sílu a useknu tý potvoře hlavu. Ta se vodvalí dál do sněhu a nechá za sebou pěkný krvavý cákance.
Voddechuju, kontroluju jak sem zraněnej a vztek ve mně kypí. Sem nějak zahlíd že Fallan toho svýho enem omráčil. Tož si hodim sekeru na rameno a du teho zmrda dorazit.

*********************
*********************

Pardon pardon, mnoho práce *40**40*
Vylarr5. Května 2020 22:48:17
Je po boji. Adrenalin se vám pomalu vytrácí z žil. V bílém sněhu se kolem mrtvol objevují stále větší a větší kaluže krve. Vy jste však relativně v pořádku, včetně Jacka. Ten po vás jen těká očima, jako by neměl co říct. Možná mu probíhá v hlavě chvíle, kdy se na vás obořil, abyste se začali chovat jak rozumní lidé, a ne jak rozmazlená děcka. Možná. Možná. Zavře oči, zakroutí hlavou. Oddechne si a jde se posadit na vůz. Kde si odloží sekeru a začne se věnovat svému zranění. Pokud se na něj podíváte, tak uvidíte, že si ránu vyčistí sněhem a pak kusem látky, si zranění převazuje. Mlčky, jako by si rovnal myšlenky v hlavě.

Fallan se chce vydat ke Garikovi, který, přeci jen má zranění vážnějšího charakteru. Ten však již míří k němu, míjí ho a zatíná sekeru omráčenému goblinovi do hlavy…….
******
[cr]No, a pokračoval bych dál. Ale kvůli výcviku tedy končíme příběh.[/cr]

[b]Garik[/b]
Kvalita – 8
Zkušenosti – 4

[b]Fallan[/b]
Kvalita – 8
Zkušenosti - 4
Vylarr5. Května 2020 23:51:04
...
Už je to nějaký čas, co jste pomohli elfímu pánovi Faolinovi najít jeho syna. Váčky máte příjemně ztěšklé. A teď je jen na vás, jak s přibylým jměním naložíte…


Už se stmívá, a přesto, stále jste na cestě. Zdá se, že pocestný, který vám tvrdil, že pojízdný hostinec je jen pár hodin pěšky daleko, lhal. Jdete již několik hodin hustým lesem a krom toho hostinského jste nepotkali ani živáčka. S padající tmou, se zdá tento les ještě hrozivější a strašnější, než by vypadal za dne. Tedy … v to alespoň doufáte.

Jdete. Jdete mlčky. Garik první, Fallan v těsném závěsu. Kdo ví, co se vám honí hlavou. Když v tom to uvidíte. Ke své hrůze zjišťujete, že neslyšíte, ale pouze vidíte. Z šera proti vám, vystupuje lidská kostra. Za ní druhá, třetí …. Pátá! Pět lidských koster se pomalu kolébají k vám.

Prázdné oční důlky, které se už nikam nedívají, díra místo nosu už nic necítí, pod bílými žebry již žádné srdce netluče. Neživé kostry nemají emoce. Neváhají, blíží se. Ti ve předu se již napřahují k ráně. Nehlučně, pomalu, stále se blíží.

********
Zbraně, co vidíte? Směsice. Nějaká kostra třímá starý meč, další řeznickou sekeru, jiná rezavý tesák, krátký meč a štít drží další a dřevorubeckou sekeru ten poslední.

Jdou v neuspořádané řadě, takže jsou víc skupinka jak řada.

Takže další boj a tentokrát místo podčárovek budete psát normální odpisy. Tedy to co stihne v cca 10 vteřinách. Jak jistě už víte z předchozího souboje *6*

Směle do nich!
Mihai6. Května 2020 15:22:22
Hele a dáš nám i nějakej obrázek? Asi by to bylo fajn, pokud budeme chtít dělat nějakou strategii.
Silchas6. Května 2020 15:47:43

*********************
Jakou strategii? Vlítneme tam, všechno posereme a vodejdeme s pocitem dobře vykonaný práce! *1*
Vylarr6. Května 2020 16:05:54

*********************
Zatim obrazek není třeba, široká lesní cesta a jdou přímo na vás *6* Podél cesty jsou jen stromy a sem tam vřesoviště a keře. Cesta je široká dost na to, aby se těch 5 kostlivců drželo vedle sebe. Ale jak sem psal, to se jim nedaří. Takže jsou tři ve předu, a zbylí dva těsně za nimi. (Pokud fakt chcete, az přijdu z práce, můžu sem tedy nějakej schematickej obrázek vložit :) )
Mihai6. Května 2020 17:19:38
****************************************
****************************************
To prudil Fallan zmlsaný předchozí malůvkou
Mihai9. Května 2020 15:27:56
Nelíbí se mi ta skupinka, co jde proti nám. Tasím meč a bez většího váhání zaútočím na nejbližšího kostlivce. Věřím, že Garik udělá to samé.
Aktuální počasí9. Května 2020 15:27:56
otext
Vylarr21. Května 2020 21:04:12
*****
Silchásku, do neděle prosím napiš :) Ať to tu už skončíme :)
Silchas26. Května 2020 12:22:22
Deme po cestě dyž tu uvidíme pět lidskej koster jak si to štrádujou k nám. [OR][B]„Heh, to je kurva nepřirozený.“ [/B][/OR]Zavrčim. Tasim svý dvě pěkný sekerky a vrhnu se do boje.

*********************
Omlouvám se ale nemám teď před maturitou kapacitu na nic delšího a čas nemám vůbec *6*
Vylarr6. Června 2020 11:03:09
Ten kdo by od vás čekal úlek, či alespoň nějaké znejistění, tak by se mýlil. Na hrozbu pěti tichých kostlivců reagujete pohotově jako jeden muž. Na nic nečekáte, tasíte své zbraně a vyrazíte vstříc k boji. Sami dva, proti pěti ozbrojeným kostlivcům.

Ti jakoby netečně na vás civí a jdou vám v ústery. Fallan útočí tiše, Garik jak je jeho zvykem prvně zavrčí jak medvěd a následuje Fallana.

Fallan se vydá k prvnímu kostlivci. Ten, který v rukou třímá meč. Zbraň, ze které je nutno mít respekt. Ale na kostlivce je Fallan příliš rychlý. Ten nestačí pozvednout ani zbraň a už se mu hlava kutálí kde si v dáli. Hromada kostí padne na zem a částečně zakryje upuštěný meč. Asi to šlo snadněji než si čekal, ale nebezpečí nekončí, ani zdaleka. Už jsou u tebe další dva kostlivci a napřahují se k ráně. Bez emocí, bez spěchu, bez slitování.

Garik se vydal na druhou stranu skupinky a pouští se do křížku s kostlivce, který má krátký meč a štít. Ani ty se nerozpakuješ a rovnou útočíš. Umně ses vyhnul nastavenému štítu, a zabořil ostří jedné ze seker do kostry hrudníku, několik žeber popraskalo, ale nepřítel stále stojí. A teď se po tobě ohnal rubovým sekem, který si svými sekerami odklonil od svého těla. Tvůj protivník tedy stále stojí, a zdá se že v plné síle. Co je ale horší, vedle něj se postaví druhý kostlivec, který už už napřahuje svou dřevorubeckou sekeru k ráně.


*********************
Tak první kolo je za námi. Vedli ste si vcelku dobře. Fallanovi přáli kostky *6* Teď už to bude o poznání složitější, teď máte každej proti sobě protivníky dva.

Co se týče příspěvků, tak jsou pro mne velkým zklamáním, abych se přiznal. Myslel jsem a doufal, že se vice rozepisete o svých pocitech. No, teď tedy můžete *6*

[B]Garik[/B]
Kvalita - 2
Zkušenosti - 3[B][/B]
[B]Fallan[I][/I][/B]
Kvalita - 1
Zkušenosti - 3


*44* Znovu se omlouvám, ze to tolik trvalo. Tenhle tyden sem snad celý pobyl v práci, a pak mi už chyběla energie. Nicméně pevně doufám, že podobný zasek z moji strany uz nebude a my to tu dohrajeme *6*
Mihai8. Června 2020 10:12:54
Kostlivci mě polekaly ale srdnatě jsem se chopil zbraně a hned první ranou jednoho sundal. S potěšením jsem sledoval jak jeho hlava letí pryč. Když se podívám na garika tak tomu se moc nevede [I]na to jak machruje mu to moc nejde. tamty gobliny mu dělali problém a tydy nesundá ani blbou kostru.[/I]
Možná bych mu i přispěchal na pomoc ale to nejde protože proti mě stojí další dva. Jako první zaútočím na toho po své pravici kde mám víc mista na švih mečem a rána bude silnější. Jak mu uletí hlava dodělám toho druhého.
Vylarr25. Června 2020 18:28:01
***
šup šup nebo tě přeskočím
Mihai25. Června 2020 20:52:52
*********************
Mě to čekání moc nebaví. Uvažuju jestli neodejít do jiného questu který aspoň trochu odsýpá.
Silchas25. Června 2020 20:56:40

*********************
Ale no tak, dejte mě chvilku, už to sepisuju... teda se na to chystám *40*
Vylarr26. Června 2020 08:44:58

*********************
Fallane, vydrž. Jste ve finálovém souboji. Byla by velká škoda teď odcházet. *6* Pokud dnes Garik nepodepíše, preskocim ho a dohrajeme to spolu. Neda se nic dělat, měl na to času dost *6*


Zítra nebo v nedeli odepisu, bud to stihnes Silchasi nebo ne.
Silchas26. Června 2020 12:36:55
Du na ty kostliváky. Zatimco Fallan de na druhou stranu. Chytrej kluk. Já si to štráduju na stranu druhou. A hen je jeden přede mnou. Tož popadnu sekeru a jebnu ho s ňou hezky přes hruď. A to už slyšim rupnutí a prasknutí a další hnusný pazvuky a vidim jak kosti praskaj. Ale dyž kuknu na teho netvoráka, ten stojí furt, jakoby se nechumelilo. Tož zavrčim, jenže to už útočí von. Vohnal se po mě mečem, jenže ten sem vobratně vykryl svou sekerou a uhnul do bezpečný vzdálenosti vod teho zasrance.
A de k němu další. [I]Kurva…[/I] Tož zařvu, zvednu sekerku a nastavim ji na ránu teho se dřevařskou sekerou. Druhou sekerkou pak jebnu teho kostrouna do nohy, hezky aby se zhroutil. Dyž se mě to povede, tož pak vytrhnu sekeru z kosti a jebnu ho přes lebeňu, aby z něj moc nezvostalo.
Aktuální počasí26. Června 2020 12:36:55
otext
Vylarr28. Června 2020 22:59:08
Fallan povzbuzen svým prvním zlikvidováním protivníka, které bylo rychlé a nanejvýš efektivní se otočí na Garika aby věděl, jak se vede jemu. Bohužel to byla ale osudná chyba. Protože když se otočíš zpět, tak už vidíš, jak na tebe dopadá tesák dalšího kostlivce. Jen tak tak hranou štítu odrážíš jeho výpad, ale tesák se sveze po tvém rameni a zanechá ti v něm mělký šrám. Trocha zbrždění pro provedení tvého plánu, ale ne nijak velké. Útočíš na kostlivce z tvého pohledu zprava, ten se proti tobě už ohání sekerou. Zasazuješ mu zásah do hrudního koše, až mu polovinu žeber přesekneš. Jeho sekeru, která ti mířila na krk zblokuješ se svým štítem. Sice si malej šrám schytal, ale zatím ses do neřešitelného problému nedostal. Oba kostlivce si držíš od těla, a dokonce se ti povedla jedna pěkná rána. Ale jak to bude pokračovat, to je ve hvězdách.

Na druhé straně cesty bojuje Garik. Otáčíš se směrem ke kostlivci se sekerou a úspěšně mu blokuješ ránu, téměř ledabyle. Ani se nemusíš nějak extra snažit. Ale nebezpečí nepomíjí, z druhé strany se blíží bod krátkého meče, jako hadí uštknutí. Neleníš a hbitě uskakuješ stranou, mimo dosah krátkého meče. Přímo ke kostlivci se sekerou. Využiješ svého pohybu a svými sekerami usekneš kostlivci kostlivci nohu, a ten padá k zemi. Jen na tebe němě civí, bez nohy, ležíc na zemi.******
Mno další kolo je za námi. Vcelku padli zajímavé hody a jsme zvědav, jak vám to půjde dál *6*
Edit: Zapomněl jsem napsat, že máš fallane -2 životy. Takže máš 9/11 životů *6*

[b]Garik[/b]
Kvalita – 6
Zkušenosti – 4
[b]Fallan[/b]
Kvalita – 6
Zkušenosti - 4
Mihai28. Června 2020 23:25:49
*************
A stav životů, prosím?
Mihai29. Června 2020 17:09:19
Už to není taková hračka. Jeden kostroun využije že koukám na Garika a já už nestačím vykrýt ránu. [I]Naštěstí není moc hluboká.[/I] Druhý prevít schytá pořádnou pecku až se skoro rozsype, ale taky mě škrábne.
Zatnu zuby, [I]ta trocha proceděné krve mě nemůže rozházet[/I] a dorazím toho zasaženého. Pak dodělám toho posledního a až bude definitivně po něm, budu kontrolovat Garika a vyrazím mu na pomoc, jestli bude potřebovat.
Silchas29. Června 2020 17:15:20
Vykreju ránu kostrouna a vzápětí uskakuju na stranu před letícím mečem. Tož teho využiju, zhoupnu se na nohách a sekerou kerou se kryju před sekerou do týdle šťouchnu. A jakmile kostroun po tejdle ráně zavrávorá, tož tou sekerou co sem ho vykryl mu znova jebnu do sekery a zároveň mu zaháknu druhou sekerku za nohu a škubnu. Rupne to a noha je v prdeli a kostroun se, potem co sem ho sekerou eště víc rozvyklal se zhroutí na zem.[OR][B] „Cha! Tu máš ty sviňě!“ [/B][/OR]Zavířim sekerou a jebnu ho s ňou do lebeně až to zapraští. [OR][B]„A už kurva lehni.“ [/B][/OR]Zavrčim jen a vydám se vstříc temu druhýmu, řádsky nasranej.
Vylarr29. Června 2020 18:57:04
[b]Fallan[/b]
Na nic nečekáš, cítíš, že šance jsou teď vyrovnané, a tak chceš výhodu na svou stranu. Pochopitelně. Rychle útočíš na stejného kostlivce jako předtím. Ten svou sekeru nestačí včas zvednout, aby vyblokoval tvůj úder a už se mu hlava kutálí opodál. Stejně jako tomu prvnímu kostlivci. Sice ti to chvíli trvalo, ale přesto se ti podařilo uskutečnit tvůj prvotní plán, urazit hlavu dalšímu. Jenže, zatímco se kocháš, jak druhá hlava mizí v dáli mezi stromy, poslední kostlivec dá o sobě vědět. Provedl výpad tesákem, který tě lehce škrábl na předloktí. Ránu sotva cítíš, ale přesto krvácí. Zdá se, že z této bitky ti zůstane mnoho vzpomínek v podobě jizev.

[b]Garik[/b]
Jednoho kostlivce si zlikvidoval tak, jak sis představoval. Odsekl si mu nohu a poté co upadl na zem si mu rozpůlil lebku jen to nechutně křuplo, suše. A vydáváš se směrem k poslednímu kostlivci. Ten se kryje za štítem. Vůbec se nerozpakuješ a jdeš do něj, rozčílenej na nejvyšší míru. Jednou sekerou mu odpaluješ štít do strany a druhou mu utínáš ruku v ramenním kloubu. Pocit triumfu ti však nevydrží dlouho. Bohužel šlo o ruku, ve které kostlivec držel štít. A pokud by to byla kterákoliv jiná, živá bytost, bylo by po boji. Bohužel to není tento případ. A tak jen zděšeně sleduješ, jak kostlivcův krátký meč ti míří zespoda přímo do podpaží. Přesně do místa, kde kroužková košile není nejpevnější. Vítězoslavný ryk se náhle mění v bolestné zaskučení. Ostrá bolest v podpaží, zatmí se ti před očima. Ani necítíš, jak padáš na zem. Žiješ, ale jen tak tak. Meč šel naštěstí přímo vzhůru, takže ti narazil do klíční kosti, kterou ti ještě zlomil, a minul všechny důležité orgány a tepny. Zatím žiješ, zatím. Rána je to příšerná a dost krvácíš. Na bílém sněhu se během několika málo vteřin vytvořila krvavá skvrna, skoro dvakrát větší jak ležící trpaslík.

A kostlivec, se na nebohého trpaslíka ani neohlédne. Vydává se za Fallanem, který opět bude čelit dvěma kostlivcům. Naději ti však dává, že Garikův přemožitel, má jen jednu ruku, ve které ale třímá zakrvácený krátký meč. V této chvíli nepoznáš, jestli Garik žije nebo je mrtvý. Jestli se podíváš, vidíš jen nehybného trpaslíka ve zvětšující se kaluži jeho vlastní krve. Oči pevně zavřené, ústa do kořán.


****
Další kolo za námi a musím upřímně říct, že mě samotného zděsilo, jak napadali kostky. Fallane, ty si v pohodě, to škrábnutí máš za 1 život, takže aktuálně máš 8/11 životů.
Gariku, ty si dopadl o poznání hůř, sice stále žiješ, ale je to jen tak tak. Je mi to líto, ale nic s tím nenadělám. Momentálně si na kraji smrti 1/13 životů.

[b]Garik[/b]
Kvalita – 7
Zkušenosti – 4

[b]Fallan[/b]
Kvalita – 6
Zkušenosti - 3
Mihai30. Června 2020 09:37:59
Boj se u mě vyvíjí podle očekávání. Ten kostlivec, na kterého jsem se zaměřil a který má nebezpečnější zbraň, padá k zemi s hlavou čistě uťatou. Ten druhý s tesákem opět ozdobí mé předloktí mělkým šrámem.
[I]Bolí to, ale na tohle se neumírá.[/I]
Jak se pootočím, abych měl lepší výchozí pozici k útoku na toho domněle posledního, všimnu si ležícího Garika a rychle se zvětšující louže krve. V prvním okamžiku chci všeho nechat a vyrazit mu na pomoc, ale se dvěma kostrounama v zádech to není dobrý nápad.
[OR][B]Chvilku vydrž, hned se ti budu věnovat,[/B][/OR] zavrčím na toho "svého" kostlivce a vrhnu se na toho bastarda, kterého načal Garik. [I]Nejdřív dobít oslabené, vyrovnat počty, nemuset čelit víc protivníkům, pak odseknout další hlavu a nakonec spěchat na pomoc Garikovi. Pomoc.[/I]
[OR][B]Pomóóóóóc![/B][/OR] zavolám, společně s útokem. [I]Jestli je někdo okolo a uslyší mě, zvýší to Garikovy šance.[/I]
Mihai30. Června 2020 09:38:29
**************************************
Počítám že na Garika se čekat nebude když je vyřazenej
jo, promiň, čára
Vylarr30. Června 2020 09:39:49

*********************
Piš pod čáru Fallane *6* a ano, na Garika již čekat nemusíme. Co nejdříve, během dneška, ti sem hodím další odpis *6*
Silchas30. Června 2020 15:22:19

*********************
Pji, to jako já už psát jako nemám, nebo jak jako? A to mě zabil jen tak? Dyť mám na sobě zbroj nee? A taky sem se kryl sekerama tak jak je možný že mě tak snadno zasáh?
Aktuální počasí30. Června 2020 15:22:19
otext
Vylarr30. Června 2020 22:56:25
Počet tvých přemožených nepřátel ti vlévá do žil vskutku více a více sebevědomí. Stačil letmý pohled, kde na zemi vidíš, ve vlastní krvi koupaného, trpaslíka Garika, a víš že mu musíš co nejdříve pomoc. Ale zatím ani nevíš, jestli stále žije. To zjistíš až po boji, který na tebe stále ještě čeká. Tohle vše ale víš, a tak na nic nečekáš a vyrážíš proti jednorukému kostlivci, který právě vykuchal tvého přítele. Je až neuvěřitelné, s jakou lehkostí si setnul i tohoto kostlivce. Začneš volat i o pomoc, kdyby náhodou se někdo potloukal kolem, ale prozatím se ti nedostává žádné odpovědi. Ani nic v okolí neslyšíš. Krom loupání kostí posledního kostlivce.
Ale není čas se dívat na kutálející hlavu, již třetí v pořadí, za zády ti číhá další nebezpečí. Dalo by se říct, to staré. Jen co se otočíš zpátky, kostlivec s tesákem už na tebe útočí. Potichu, bez emocí. Tentokrát si ale připraven a lenivým pohybem zápěstí odkláníš tesák pryč od svého těla. Jako správný válečník, využíváš tohoto momentu a útočíš rychlým bodnutím do kostlivcovi hrudi. Tímto přímým bodem lámeš několik žeber, jak v předu, tak i vzadu. Kosti, které nemají již kde držet tak odpadávají na zem. Kdyby to nebyl boj, byl by to groteskní pohled. Ale to už se ti na hlavu řítí tesák. Půlkrokem stranou se lehce uhýbáš jistě smrtelnému výpadu. Tento souboj již trvá déle, než bys jistě chtěl, a tak se nerozpakuješ, mocně se napřáhneš a sekem shora půlíš jak kostlivcovu ruku s tesákem, kterou před sebe natáhl, aby se bránil, tak i jeho klíční kost, zbytek hrudního koše, páteř i pánev. Vskutku mocný sek, po kterém zbyla jen polámaná hromada kostí.

Zdá se, že je po boji, můžeš se tedy vrhnout k padlému trpaslíkovi a zjistit, zda je stále mezi živými nebo se již vydal za svými předky do kamene.

…..

***********
[b]Garriku[/b] neboj, mrtvý nejsi. Máš 1 život. To znamená že si jen vyřazen z boje. Normálně piš dál, popiš tvůj úspěšný útok a následně zranění které si inkasoval s tím, že se propadáš do hlubin omráčení. Popsat popis cizí čepele v těle, mučivá bolest, která se ti rozlétla po celém těle až ti z ochablých prstů vypadli sekery, apod.
Teď ti vysvětlím, jak funguje soubojový systém zde v DrD. Systém je v podstatě velice jednoduchý a skládá se ze dvou hodů šestistěnnou kostkou. První nazýváme hod na útok, druhý hod na obranu. Díky věcem, co máš v inventáři máš nějaké útočné číslo (UC) a obrané číslo (OC). Kostlivec má to samé. A k UC i OC přičítáš hod touto kostkou. V každém jednom kole, to je ta „doba“, kterou popisuju jak já, tak i vy, se každý jednou brání ale i útočí. Ve tvém konkrétním případě, si útočil jako první na kostlivce ty. Bohužel rozdíl mezi tvým UC a kostlivcovým OC při připočtení hodech kostkou nebyl takový, aby si mu ubral všechny jeho životy, a tedy ho zabil. A tak na řadu přišel kostlivec. Ten útočil a ty ses bránil. Bohužel, když na kostce padne 6, tak se hází znova a další hodnoty se tak přičítávají. Kostlivcovi na útok padlo bohužel pár šestek, a tak měl UC takový, který tvoje OC převýšilo o celých 12. Takže ze 13 životů ti bohužel zbyl jen jeden jediný. Ano, souhlasím. V některých momentech je tento soubojový systém dosti nefér, ale bohužel jsou taková pravidla a podle nich zde hrajeme.
Tak, snad jsem ti to dostatečně osvětlil. Pokud ne, ptej se klidně dál, rád zodpovím případné další otázky. Jen tě poprosím, řešme to přes PM, ať tu zbytečně nezahlcujeme Q podčárovkami. *6*

[b]Fallane[/b] Doufám že nevadí, že sem ten finální boj sepsal takhle najednou. „Garikova“ kostlivce si smáznul v prvním kole a toho „svého“ si mlátil další dvě kola. Doufám, že s tím nebudeš mít problém *6*


[b]Fallan[/b]
Kvalita – 8
Zkušenosti – 5[EL]Tak, a to je konec přátelé *6* Klidně napište své poslední příspěvky, jako rozloučení s postavami. *6*
Pokud vás zajímá, co by bylo dál, tak teď po boji by se ještě objevil za vašimi zády Ghúl. Něco jako kapitán této malé jednotky. Nu, bylo by to rozhodně ještě zajímavé *40*[/el]
Mihai1. Července 2020 12:09:41
Zoufalost, že jsem na to sám, mi vlije do žil energii. Zvládám zasazovat drtivé údery a zároveň se vyhýbat útokům kostlivců. Za několik okamžiků je po všem. Zběžně zkontroluju svá zranění a když usoudím, že to zas tak moc není, jdu se věnovat Garikovi.
Trpaslík leží natažený na zemi a soudě podle louže ve sněhu je víc krve mimo něj než v něm. Pak se ve mně všechno vzedme.
[I]Je to zlej hajzl. Nemám ho rád, všechno jenom pokazil, na mě byl zlej.[/I]
[OR][B]Tumáš, to je za všechno to, cos mi dělal, hajzle.[/B][/OR]
S těmi slovy vytáhnu dýku a přejedu mu po krku a tím ho dorazím. Pak prohledám jak jeho mrtvolu, tak i kostlivce, poberu co má smysl vzít a pokračuju dál v úkolu hledání ztraceného kluka.
************************************
Jseš sráč a kazil jsi mi hru. Aspoň už ji nebudeš kazit i ostatním, debile
************************************
************************************
Přece mu ten výcvik nedáme tak lacino *40*
Silchas1. Července 2020 12:21:03
*********************
CO TO DOPRDELE KURVA JAKO ZNAMENÁ?!! TO JAKO ŽE TEĎ MĚ TY HOVADO HNUSNÝ JAKO ZABIJEŠ TY TY DEBILE? JEN POČKEJ ZMRDE SI TĚ NAJDU ZHEBNEŠ TI ŘIKÁM!!!! SI NA TEBE POČKÁM PŘED ŠKOLKOU TY VYPATLANÁ HNIDO! NIKAM JINAM SE TOTIŽ S TIM SVYM MOZEČKEM NEHODÍŠ, RETARDE!

*********************
*********************
Pardon, nechal jsem se možná trochu unést, leč reakce je to jistě adekvátní. *1* A samozřejmě nemyšlená nijak vážně *1*
Rowenna1. Července 2020 21:20:53
****
Kluci, vy jste poklad *3*
Rowenna3. Července 2020 21:13:14
Jelikož Vyarr dle mého výcvikem prošel, musím sem napsat jisté shrnutí mých postřehů a drobných rad do budoucna.

Protože se výcvikové questy stejně jao všechny ostatní archivují, všem zvědavým očím mohu potvrdit, že přesto, že jsem kvůli absenci počítače s Vylarrem komunikovala především po messengeru, stále velmi dobře vím, co se v tomto výcviu dělo *3*
Ten úpný závěr asi brát v potaz nebudeme, že? *1* Je možné, že by se něco podobného stalo i v reálném questu, ale takový už je úděl PJe. Hráči (a především nováčci) jsou poměrně nevypočitatelní, což Garik i Fallan prokázali vrchovatě. Šlo mi jen o to, abychom si vyzkoušeli jak Vylarrem preferovaný způsob boje podčárovkami, tak i ten klasický příspěvkový po kolech. To jsme si splnili *6*

Pár věcí ke questu:
Na konci každého questu je důležité poslat příslušné osobě (momentálně je to Granit) podklady k ukončení. To znamená, že v nastavení questu si u každého hráče opíšeš počet příspěvků a kvalitu. Pokud ti hráč odejde z questu dřív, než si to opíšeš, tyhle údaje zmizí, pozor na to.
Dále je třeba sepsat sptručný a výstižný obsah questu a navrhnout jeho obtížnost.
Pak expy za boj (za zabité CP a bestie).
A také si zapisuj drobné bonusové expy za drobnosti pro hráče - dobré nápady, odhalení nějaké tvé záludnosti, použití dovedností, vyhnutí se zbytečnému boji a tak podobně. Stejně tak můžeš expy i odečítat, pokud hráč udělá nějakou blbinu jako třeba zbytečná provokace, ignorování zranění a tak dále...
A nakonec tvůj PJ bonus pro každého hráče. Ten se dává v rozmezí 0-20% a právě o tolik více expů hráči dostanou z celkového počtu expů za quest. Může to ve výsledku dělat docela dost velké množství expů, takže tohle hodnocení uděluj svědomitě za to, jak se ti s hráčem spolupracovalo, jak byl aktivní, jak se snažil...
Kolik procent bys udělil Garikovi a kolik Fallanovi? *4*

Co se týče odměny za quest, nedávno bylo v novinkách na IF naprosto bezvadné a vyčerpávající shrnutí, takže to se dá dohledat a sem to psát nemusím *6*

Poslední věc - dobré je hráčům napsat do PJs to PJs v jejich osobním deníku poznámky pro příští PJe. Chceš je před něčím ohledně hráče varovat nebo poukázat na to, co důležitého se mu stalo? Je dobré to vždycky vyplnit.

Jestli jsem na něco zapomněla, zkusím si ještě vzpomenout *3*

*******************
Moc vám děkuji, MIhai a Silchasi, za pomoc. Bez vás bychom to nezvládli. Určitě o vás někde ztratím slovo! *1*


Mihai3. Července 2020 21:26:13
Gratuluji Vylarrovi k úspěšnému zdolání výcviku a přeji mu do budoucna jen [s]to nejlepší[/s] samé Gariky a Fallany *40*
Silchas3. Července 2020 21:34:23
Inu i já se připojuji ke gratulaci. Neměl jsi to s námi lehké Vylarre, ale obstál jsi skvěle, takže gratuluji a nechť se ti v PJování daří *1*
Vylarr13. Července 2020 21:21:52
Už jsem Vám všem děkoval zvlášť, ale pro úplnost to napíšu i zde.

Díky moc kluci! připravili ste mi opravdu peprné chvilky. *6*

Díky moc i tobě Row, že sis mě tu vzala pod křídla, Doufám že budu takový student, za kterého se nebudeš muset stydět. *6*

K těm procentům za Q. Je to těžké, protože kluci za postavy zahráli opravdu jen zlomek dobrodružství. A tak si dovolím odhadnout a použít slovíčko "kdyby". Kdyby udrželi svuj trend a RP, myslím si že by si zasloužili nadprůměrné hodnocení. Takže si dovedu představit, že bych se rozhodoval v rozmezí 10-15% *6*Jinak, už pracuji na kostře Q, očekávej ji v nejbližších dnech, snad i hodinách *40*
Rowenna15. Července 2020 20:40:31
Vylarrův quest založen, zde to můžeme směle rozpustit *1*
Aktuální počasí15. Července 2020 20:40:31
otext
Silchas15. Července 2020 20:44:52
Tož se tu mějte *1* a tobě Vylarre přeji hodně štěstí (budeš ho potřebovat *40*)
Mihai15. Července 2020 21:05:54
Zlom vaz, Vilíku!
================================================
info@immortalfighters.net
Celkem príspevku v questu: 157
================================================